Viện Khoa học Thống kê tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016

Chiều ngày 19 tháng 01 năm 2016, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016. Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK) tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ô. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK, trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016 của Viện KHTK. Báo cáo nhấn mạnh, mặc dù năm 2015 số nhân lực giảm một phần tư so với năm 2014 (04 viên chức nghỉ chế độ thai sản, 05 viên chức nghỉ hưu theo chế độ), khối lượng công việc tăng so với năm 2014 (79 đầu việc so với 70 đầu việc năm 2014), nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng cục; sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các đơn vị trong và ngoài Ngành; với tinh thần yêu nghề và trách nhiệm với công việc của toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Viện KHTK đã hoàn thành tốt kế hoạch năm 2015. Một số công việc chủ yếu đã hoàn thành bao gồm: Theo dõi và biên soạn Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; tổ chức 26 lớp đào tạo bồi dưỡng, cấp chứng chỉ cho 1.367 học viên; biên soạn và phát hành cuốn “Kiến thức thống kê thông dụng” phục vụ chủ yếu cho các đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII; viết được 158 tin và bài đăng trên các tạp chí, trang web; rà soát sau biên tập toàn bộ dự thảo Từ điển Thống kê trình Tổng cục phê duyệt; tổ chức 16 cuộc họp hội đồng khoa học; tổ chức 02 hội thảo khoa học cấp Tổng cục (đánh giá chất lượng thống kê; Bigdata với thống kê nhà nước); tiếp và làm việc với 04 đoàn của các cơ quan thống kê nước ngoài và tổ chức quốc tế đến làm việc với Viện KHTK; quản lý công việc của 03 nhóm chuyên gia độc lập (gồm 07 chuyên gia trong nước, 03 chuyên gia quốc tế)… Báo cáo cũng chỉ rõ hạn chế cần khắc phục là tiến độ một số công việc còn chậm so với kế hoạch, chất lượng một số sản phẩm chưa cao. Báo cáo cũng chỉ ra bài học là từng cá nhân, đơn vị cần thực hiện thường xuyên cơ chế tự đánh giá “Đã làm được những gì? Có hài lòng với những công việc đã làm? Có thể làm được những công việc gì? Muốn làm những công việc gì?…).

Ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2015, Viện KHTK đã vinh dự được nhận Cờ thi đua dành cho “Tập thể lao động xuất sắc” của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 01 công chức được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, 01 viên chức được tặng bằng khen của Bộ trưởng, 04 viên chức đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 07 viên chức được tặng Giấy khen của Viện trưởng; 02 đơn vị cấp phòng đạt “Tập thể lao động xuất sắc”.

Hội nghị dành nhiều thời gian để thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện các giải pháp hoàn thành kế hoạch công tác năm 2016, trong đó tập trung vào 04 nhóm công việc lớn (1) Quản lý chất lượng thống kê; (2) Dữ liệu lớn; (3) Phổ biến kiến thức thống kê và (4) Mở rộng và khai thác dịch vụ các thế mạnh của Viện.

Ô. Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng Cục trưởng TCTK đã ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà Viện KHTK đã đạt được. Đặc biệt, đánh giá cao cách thức tổ chức thực hiện công việc của Viện KHTK không chỉ tổ chức công việc theo từng đơn vị cấp Phòng, Trung tâm, mà còn tổ chức công việc theo các nhóm công tác theo các chủ đề khác nhau, nên đã phát huy được khả năng, sở trường của từng viên chức. Điểm khác biệt so với báo cáo tổng kết công tác của một số đơn vị là Báo cáo tổng kết công tác của Viện KHTK đã lượng hóa được số lượng đầu công việc năm 2015 so với năm 2014. Đây là chỉ số quan trọng để đánh giá công việc và xét khen thưởng đối với từng cá nhân, phòng Trung tâm của Viện. Ô. Vũ Thanh Liêm nhấn mạnh một số công việc trọng tâm trong năm 2016 của Viện bao gồm: Soạn thảo, trình Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê”; Tổ chức đánh giá giữa kỳ và sơ kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Biên soạn báo cáo quốc gia về năng lực thống kê; In ấn và phát hành Từ điển Thống kê Việt Nam.

Ô. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng đã cám ơn sự quan tâm của Ban lãnh đạo Tổng cục, cá nhân Phó Tổng Cục trưởng Vũ Thanh Liêm; tiếp thu sâu sắc và sẽ triển khai nghiêm túc, hiệu quả ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2016.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu, chỉ đạo Hội nghị

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng báo cáo Tổng kết năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Ông Vũ Thanh Liêm chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể cán bộ Viện KHTK

Đỗ Ngát