Viện Khoa học Thống kê tổ chức xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp Bộ

Thực hiện Quyết định số 657/QĐ-TCTK ngày 17/4/2019, ngày 02 tháng 7 năm 2019 Viện Khoa học Thống kê tổ chức xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu xây dựng phương pháp tính giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo giá bình quân sản phẩm từ doanh thu sản phẩm bán ra” do ThS. Lê Trung Hiếu – Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản (dự kiến) làm chủ nhiệm đề tài.

Tham gia Hội đồng gồm: TS. Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê – Chủ tịch Hội đồng, ThS. Nguyễn Văn Đoàn – Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê – Phó Chủ tịch Hội đồng, các thành viên hội đồng, gồm CN. Trần Tuấn Hưng, ThS. Dương Mạnh Hùng, ThS. Đỗ Thị Ngọc, CN. Đỗ Thái Sơn và thư ký hội đồng, một số đại biểu tham dự đến từ Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản và Viện Khoa học Thống kê.

Các thành viên trong Hội đồng đều cho rằng đây là đề tài rất cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao. Hội đồng cũng yêu cầu Ban chủ nhiệm đề tài sửa lại tên, mục tiêu, phạm vi, nội dung nghiên cứu, các sản phẩm, yêu cầu khoa học của các sản phẩm và đề cương chi tiết; đồng thời bổ sung báo cáo tổng quan các nghiên cứu. Ngoài ra, Hội đồng cũng yêu cầu bổ sung thêm thành viên nghiên cứu , kết cấu nội dung theo ba chương và tên của các chương cần rút ngắn lại. Hội đồng nhất trí ThS. Lê Trung Hiếu – Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản làm chủ nhiệm đề tài.

Một số hình ảnh tại buổi xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài:

Toàn cảnh buổi xét duyệt đề cương đề tài Vụ TK NLN&TS

Phương Hoa