Việt Nam cần lưu ý những gì trong đặt mục tiêu lạm phát năm 2022

Câu hỏi:  (PV Thúy Hiền (Thực hiện) BNEWS/TTXVN)  Theo ông, đối với Việt Nam cần lưu ý những gì trong đặt mục tiêu lạm phát năm 2022 (Nguồn: https://bnews.vn/dut-gay-chuoi-san-xuat-va-cung-ung-se-gay-nen-suc-ep-lam-phat-cao-trong-nam-2022/209574.html)

Trả lời:

Nguyễn Bích Lâm, Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Kinh tế nước ta có độ mở lớn, chịu nhiều tác động từ các yếu tố kinh tế, tài chính bên ngoài. Năm 2022 là năm thứ hai cả nước thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 trong bối cảnh năm đầu tiên của kỳ kế hoạch chịu ảnh hưởng tiêu cực sâu sắc của đại dịch và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6,5-7%.

Chính phủ cần lưu ý năm 2022, nền kinh tế nước ta chịu áp lực lạm phát rất lớn. Từ đó, đặt mục tiêu lạm phát năm 2022 phù hợp trong ưu tiên phục hồi nhanh “sức khoẻ”, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế để đạt được tốc độ tăng trưởng cao.