Việt Nam đã tham gia tổng cộng 11/16 FTA. Thưa ông, mức độ sẵn sàng tham gia hội nhập quốc tế của doanh nghiệp ra sao?

Câu hỏi: (Nhà báo Mạnh Bôn – Báo đầu tư) CPTPP đã chính thức có hiệu lực, Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam – EU (EVFTA) cũng sắp được ký kết, như vậy, Việt Nam đã tham gia tổng cộng 11/16 FTA. Thưa ông, mức độ sẵn sàng tham gia hội nhập quốc tế của doanh nghiệp ra sao?

Trả lời:

(Ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp, Tổng cục Thống kê)

Có thể nói, Việt Nam là một trong những nước đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế thông qua việc ký kết và tham gia hàng loạt FTA song phương và đa phương.

Theo kết quả khảo sát và đánh giá về mức độ sẵn sàng tham gia hội nhập quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam do các tổ chức trong nước và quốc tế thực hiện, thì nhìn chung, đa số doanh nghiệp biết đến và bắt đầu tìm hiểu về các FTA. Cộng đồng doanh nghiệp bày tỏ quan điểm ủng hộ và khá lạc quan trước cơ hội mà CPTPP cũng như FTA đem lại, trong đó đã có nhiều doanh nghiệp bước đầu có kế hoạch hội nhập. Còn theo kết quả khảo sát doanh nghiệp thuộc ngành chế biến, chế tạo do Tổng cục Thống kê tổ chức gần đây, các doanh nghiệp trả lời về mức độ sẵn sàng tham gia hội nhập quốc tế khá tích cực.

Cụ thể, có tới 94,5% doanh nghiệp đã biết đến các FTA mà Việt Nam tham gia; gần 84% số doanh nghiệp ủng hộ việc tham gia các FTA, trong đó 53,3% doanh nghiệp rất ủng hộ và 30,6% doanh nghiệp ủng hộ nhưng vẫn lo lắng.

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới và Bộ Công thương, có trên 86% doanh nghiệp biết đến CPTPP. Tuy nhiên, nhìn chung doanh nghiệp chưa hiểu cam kết CPTPP sẽ tác động thế nào tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, thậm chí không ít doanh nghiệp cảm thấy choáng ngợp, chùn bước trước sân chơi mới rộng mở hơn, nghiêm ngặt hơn các sân chơi hiện nay.