Với 97% doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, trong bối cảnh kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng thì khu vực doanh nghiệp liệu có được hưởng lợi?

Câu hỏi: (Nhà báo Mạnh Bôn – Báo đầu tư) Với 97% doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, trong bối cảnh kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng thì khu vực doanh nghiệp liệu có được hưởng lợi?

Trả lời:

(Ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp, Tổng cục Thống kê)

Khu vực doanh nghiệp hiện đóng góp trên 60% vào GDP, chắc chắn sẽ là lực lượng chủ yếu tham gia và chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ hội nhập quốc tế.

Như tôi đã nói, đại đa số doanh nghiệp đánh giá cao việc tham gia các FTA vì cho rằng sẽ tìm kiếm được lợi ích từ đây. Chẳng hạn, 96,35% doanh nghiệp cho rằng, có cơ hội để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; 95,33% doanh nghiệp tin rằng Việt Nam càng hội nhập thì cơ hội thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài càng cao, họ sẽ tìm kiếm được lợi ích từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài qua việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ; 94,77% doanh nghiệp tin là, sẽ đẩy mạnh được xuất khẩu; 91,84% doanh nghiệp nhận định, cơ hội mà các FTA đem lại nhiều hơn thách thức; 88,73% doanh nghiệp khẳng định các FTA chính là sức ép để các cơ quan nhà nước đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm thiểu thủ tục giấy tờ; 88,52% doanh nghiệp cho biết, các FTA tạo nhiều cơ hội cho họ mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.