Với kết quả tăng trưởng kinh tế khả quan của 9 tháng đầu năm 2019 và để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,8% trong năm 2019

Câu hỏi: (PV Thúy Hiền-TTXVN) Với kết quả tăng trưởng kinh tế khả quan của 9 tháng đầu năm 2019 và để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,8% trong năm 2019, Tổng cục Thống kê đã tính toán và xây dựng kịch bản như thế nào cho những tháng cuối năm?

(Nguồn: https://bnews.vn)

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm,Tổng cục trưởng TCTK)

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành, lĩnh vực 9 tháng đầu năm 2019, Tổng cục Thống kê đã cập nhật kịch bản tăng trưởng GDP năm 2019. Để cả năm tốc độ tăng GDP đạt 6,8% thì GDP quý IV phải tăng 6,45%; trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,98%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,38% và khu vực dịch vụ tăng 7,03%.

Tuy nhiên, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chủ yếu do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi nên ngành chăn nuôi 9 tháng đầu năm 2019 tăng trưởng âm 0,61%, trong khi đó kịch bản xây dựng ban đầu của ngành này là tăng trưởng 4,31%. Bên cạnh đó, sản lượng lúa cũng giảm so với kịch bản ban đầu, 9 tháng sản lượng lúa giảm khoảng 460 nghìn tấn so với cùng kỳ năm trước.

Vì vậy, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản khó đạt được tốc độ tăng trưởng đã đề ra theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ. Do đó, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019, các ngành công nghiệp và dịch vụ thị trường cần phải tăng tốc để bù đắp vào phần thiếu hụt của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản.