Với việc kiểm soát tốt Covid-19, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong quý I năm nay chắc ghi nhận nhiều kết quả tốt đẹp

Câu hỏi:  (PV Mạnh Bôn (Thực hiện) Báo đầu tư) Với việc kiểm soát tốt Covid-19, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong quý I năm nay chắc ghi nhận nhiều kết quả tốt đẹp, thưa ông? (Nguồn https://baodautu.vn/kinh-te-quy-i-khoi-sac-hon-nho-fdi-d140078.html)

Trả lời:

Ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng  Vụ Thống kê công nghiệp và xây dựng, Tổng cục Thống kê

Năm 2020, Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng vốn FDI trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, mọi thứ đã xoay chuyển theo chiều hướng thuận hơn, khi Việt Nam chống dịch bệnh hiệu quả.

Kết quả là, tính đến ngày 20/3/2021, tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt 10,13 tỷ USD, tăng 18,5%; vốn thực hiện đạt 4,1 tỷ USD, tăng 6,5%. Trong đó, vốn cấp mới tăng 30,6%, vốn điều chỉnh tăng 97,4% so với cùng kỳ năm trước.