WB trái chiều Tổng cục Thống kê về xuất siêu 2012

Ngày 26/12, Ngân hàng Thế giới (WB) đã thông báo về “Những phát hiện chính của báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam” năm 2012, theo đó Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng 5,5% trong năm 2013.

Theo nhận xét của WB, năm 2012 là năm Việt Nam có được điều kiện kinh tế vĩ mô tương đối ổn định, tuy nhiên nền kinh tế đang suy giảm do thiếu những tiến triển rõ ràng trong chương trình tái cấu trúc.

Cũng theo WB, kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ 5,2% trong năm 2012, tỉ lệ tăng trưởng thấp nhất trong một thập niên qua, tuy nhiên dự kiến sẽ phục hồi lên mức tăng trưởng 5,5% vào năm 2013.

Đáng chú ý, theo WB, Việt Nam dự kiến sẽ đạt thặng dư thương mại (tính theo cán cân thanh toán) và cán cân vãng lai lớn nhất từ trước đến nay. Nhập siêu ở mức 0,4% GDP trong năm 2011 và dự kiến sẽ tăng lên 4,7% trong năm 2012.

Trong khi đó cán cân tài khoản vãng lai từ thâm hụt 11,9% GDP năm 2008 đã đạt kết quả thặng dư nhẹ là 0,2% GDP vào năm 2011, và dự báo đạt thặng dư kỷ lục là 2,7% trong năm 2012.

Trước đó, Tổng cục Thống kê công bố kim ngạch xuất khẩu năm 2012 ước tính đạt 114,6 tỷ USD, tăng 18% (17,7 tỷ USD) so với 2011. Với kết quả này, ước tính năm 2012 Việt Nam đạt xuất siêu 284 triệu USD, và đây là lần đầu tiên Việt Nam chuyển sang xuất siêu sau gần 20 năm nhập siêu.

Trong dự thảo nghị quyết về “Về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013” được công bố mới đây cũng đề cập đến mục tiêu tăng trưởng GDP 5,5% của Việt Nam trong năm tới.
Dự thảo cũng đề cập đến một số mục tiêu khác như kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 8%; bội chi ngân sách nhà nước không quá 4,8% GDP và tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) thấp hơn năm 2012.

HMH(st)

Nguồn: Thời báo kinh tế Việt nam