Xác định thường trú trên phạm vi lãnh thổ của một tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương phục vụ tính các chỉ tiêu thuộc tài khoản quốc gia của Việt Nam

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai5_so2_2009 97 KB 578