Xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Cục thống kê cấp tỉnh, chi Cục thống kê cấp huyện

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 14.2014 162 KB 411