Xây dựng ‘bức tranh’ toàn diện về doanh nghiệp

Bà Nguyễn Thị Hương – Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê.

– Xin bà cho biết ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc TĐT lần này?

– Đây là việc rất quan trọng, được triển khai 5 năm một lần. Kết quả TĐT sẽ là dữ liệu đầu vào để biên soạn chỉ tiêu thống kê tổng sản phẩm nội địa (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố và các chỉ tiêu thống kê của các ngành. Đặc biệt, đây là dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh, để biên soạn các chỉ tiêu kinh tế – xã hội…

– Việc TĐT được thực hiện như thế nào, thưa bà?

– Từ ngày 1-3 đến 30-5, chúng tôi thu thập thông tin các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên…

Từ ngày 1 đến 30-7 sẽ tiến hành thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Qua số liệu thống kê, chúng ta đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý.

– Nội dung điều tra là gì, thưa bà?

– Nội dung điều tra tập trung vào các nhóm thông tin như: Thông tin định danh của cơ sở; ngành hoạt động sản xuất kinh doanh; loại hình hoạt động; thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; thông tin về kết quả và chi phí sản xuất kinh doanh; thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; thông tin về tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và thông tin chuyên sâu về đơn vị điều tra…

– Cuộc TĐT lần này có điểm mới gì, thưa bà?

– TĐT kinh tế năm 2021 được thực hiện thông qua hình thức thu thập thông tin qua phiếu Web-form và phiếu CAPI (sử dụng phiếu điện tử trên thiết bị điện tử di động). Sau đó toàn bộ dữ liệu điều tra từ phiếu Web-form, phiếu CAPI và dữ liệu điều tra của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sẽ được tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung và được xử lý để tổng hợp kết quả điều tra.

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, đơn vị điều tra cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của TĐT năm 2021.

Đối với hộ sản xuất kinh doanh cá thể và đơn vị tôn giáo, tín ngưỡng thì điều tra viên đến từng đơn vị phỏng vấn trực tiếp kết hợp quan sát, ghi thông tin vào phiếu điều tra điện tử trên thiết bị di động.

Chúng tôi sẽ chủ động tận dụng triệt để công nghệ thông tin, trong đó mỗi doanh nghiệp sẽ được cấp một tên đăng nhập và mật khẩu vào trang web https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn để tự cung cấp thông tin. Ứng dụng công nghệ thông tin cũng giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng thông tin đầu vào cũng như rút ngắn thời gian xử lý dữ liệu ….

Dự kiến, kết quả sơ bộ của TĐT sẽ được công bố vào tháng 12-2021 và công bố kết quả chính thức vào đầu năm 2022.

– Bà có thể cho biết một số thuận lợi và khó khăn trong cuộc TĐT lần này?

– Điều tra về kinh tế năm 2021 có sự tham gia của tất cả cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương, trên phạm vi cả nước. Để tiến hành thu thập thông tin theo hình thức trực tuyến thì hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phải đáp ứng yêu cầu cao hơn nhiều so với hình thức thu thập truyền thống bằng phiếu giấy. Yêu cầu về tính bảo mật, an toàn của hệ thống đòi hỏi ở mức độ cao với dung lượng chuyển tải và lưu giữ lớn; số lượng lớn các tài khoản truy cập đồng thời trên phạm vi rộng. Tuy nhiên, hạ tầng công nghệ thông tin của ngành Thống kê còn nhiều hạn chế nên trong quá trình triển khai có thể không tránh khỏi những thời điểm hệ thống bị quá tải hoặc gián đoạn.

Thời gian triển khai thu thập thông tin doanh nghiệp năm 2021 trùng vào thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương, gây khó khăn cho công tác tập huấn điều tra viên và công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai thu thập thông tin…

– Xin trân trọng cảm ơn bà!

Hồng Sơn

Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/992409/xay-dung-buc-tranh-toan-dien-ve-doanh-nghiep

Thái Học (St)