Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê cao nhất là 30 triệu đồng

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Mức phạt đối với hành vi này thấp nhất là 300 nghìn đồng và cao nhất là 10 triệu đồng đối với các hành vi: không thực hiện hoặc cản trở việc thực hiện điều tra thống kê; phạt tiền từ 10 triệu đến 15 triệu đồng nếu không gửi kết quả điều tra cho cơ quan thống kê thuộc hệ thống tổ chức thống kê tập trung.

Phạt tiền từ trên 20 triệu đến 30 triệu đồng đối với hành vi điều tra ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước không có quyết định điều tra, phương án điều tra hoặc lợi dụng điều tra thống kê làm phương hại đến lợi ích quốc gia mà chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5/9/2013.(cand.com.vn)