Xung quanh quan điểm của các chuyên gia, báo chí nghi ngờ năng lực ngành và số liệu đưa ra không sát thực tế. TCTK có ý kiến gì về nhận định trên?

Câu hỏi: (PV Nguyễn Tuyền – Báo Dân trí) Xung quanh nhiều quan điểm của các chuyên gia, báo chí gần đây nghi ngờ năng lực ngành và số liệu của thống kê Việt Nam đưa ra không sát thực tế, không phản ánh đúng góc cạnh của nền kinh tế. Tổng cục Thống kê có ý kiến gì về nhận định trên? (Hội thảo “Kinh tế Việt Nam: Động lực tăng trưởng và giải pháp thúc đẩy” ngày 15 tháng 4 năm 2017)

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK) Gần đây nhiều báo chí nêu vấn đề chất lượng thống kê, nghi ngờ tổ chức thống kê. Tuy nhiên, phải hiểu là: Thống kê là ngành dịch vụ chuyên sâu, nên đòi hỏi cán bộ thống kê phải có nghiệp vụ phải hiểu tình hình kinh tế, sử dụng đúng phương pháp luận.Chúng tôi khẳng định ngành thống kê sử dụng đúng phương pháp luận và theo đúng thông lệ quốc tế. Năm nào chúng tôi cũng sử dụng phương pháp luận đó, phương pháp luận không thay đổi, trừ khi Liên Hợp Quốc khuyến nghị thay đổi thì chúng tôi mới thay đổi.Người sử dụng tin thống kê cũng phải hiểu nội hàm thống kê đó là gì, phản ánh cái gì, nắm được diễn biến kinh tế thì mới nói được số liệu thống kê như thế nào?

Ví như, vì sao sản lượng thủy sản vừa qua chỉ tăng 4,5% mà giá trị thủy sản tăng 5,2%, bởi sản lượng nó là các loại thủy sản khác nhau nhưng giá trị nó là cơ cấu giá trị các sản phẩm có thay đổi khác nhau.

Nhóm sử dụng số liệu thống kê cần công bằng, bình tĩnh và cẩn trọng xem xét số liệu thống kê rồi hẵng phát biểu. Hay nói cách khác là chưa hiểu thì phát biểu phải có trách nhiệm”.

Có người hỏi tôi là số liệu anh làm ra có phải đưa cho Chính phủ duyệt hay không? Đấy người dùng tin còn chưa hiểu thì nói gì? Chúng tôi làm ra số liệu thống kê, Tổng cục trưởng chịu trách nhiệm về số liệu thống kê. Tổng cục Thống kê khi đưa số liệu thống kê không phải gửi ai duyệt cả.

Trước đây khi anh Bùi Quang Vinh còn làm Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư, chúng tôi làm ra số liệu thống kê và báo cáo Bộ trưởng tình hình thực tế như thế này. Bộ trưởng Vinh chỉ nói “về rà thật kỹ vào bởi số liệu khi công bố lên rồi không thể nói lại được”. Đặc biệt, hiện Chính phủ cũng rất tôn trọng số liệu thống kê của chúng tôi”.