Ý nghĩa của “Ngày Thống kê Việt Nam

Câu hỏi:  (PV Thúy Hiền (Thực hiện) BNEWS/TTXVN) Thưa bà, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định lấy ngày 6 tháng 5 hằng năm là “Ngày Thống kê Việt Nam”. Xin bà cho biết ý nghĩa của “Ngày Thống kê Việt Nam”? (Nguồn: https://bnews.vn/so-lieu-thong-ke-chinh-xac-dong-gop-cho-viec-ban-hanh-chinh-sach-phu-hop/191527.html)

Trả lời:

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Quá trình 75 năm, Thống kê Việt Nam luôn khẳng định được sứ mệnh, vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin thống kê kinh tế – xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành; đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê ngày càng tăng của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế. Công tác thống kê luôn khẳng định là một ngành khoa học, chuyên môn, chuyên sâu để phản ánh tất cả các hoạt động trong bức tranh tổng thể về kinh tế – xã hội của đất nước. Do đó, hoạt động thống kê liên quan đến hầu hết các ngành, lĩnh vực như: kinh tế, xã hội, sinh học, y học, khí tượng thủy văn….

Cùng với đó, số liệu thống kê còn tăng cường nhận thức, đồng hành và gắn kết giữa người cung cấp thông tin, người sản xuất thông tin và người sử dụng thông tin thống kê nhằm sản xuất thông tin thống kê nhanh nhất, chính xác nhất đáp ứng kịp thời tất cả nhu cầu sử dụng thông tin thống kê.

Không những thế, Thống kê Việt Nam luôn chủ động, thích ứng và hội nhập quốc tế. Công tác thống kê trên thế giới ngày càng khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của các quốc gia trên thế giới.

Chính vì vậy, Liên Hợp quốc chọn ngày 20 tháng 10 là “Ngày Thống kê thế giới” để tôn vinh vai trò và đóng góp của công tác thống kê đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của toàn cầu.

Nhiều nước cũng đã lựa chọn một ngày cụ thể là “Ngày Thống kê quốc gia” để khẳng định vai trò, vị thế và ghi nhận đóng góp của hoạt động thống kê đối với sự phát triển của quốc gia. Cụ thể, ngày Thống kê quốc gia của Ấn Độ là 29/6 hằng năm, Indonesia là ngày 26/9 hằng năm, Philippines chọn tháng 10 hằng năm là Tháng Thống kê Quốc gia, Liên minh châu Âu là ngày 20/10 hằng năm và các nước châu Phi là 18/11 hàng năm.

Theo quyết định được ban hành, Ngày Thống kê Việt Nam được tổ chức kỷ niệm vào ngày 6/5 hằng năm trong toàn quốc nhằm giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu ngành, yêu nghề; đồng thời khích lệ, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ luật pháp, khơi dậy và phát huy niềm vinh dự, tự hào, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức, người lao động, người làm công tác thống kê trong cả nước.