Ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra (TĐT) kinh tế năm 2021

Câu hỏi:  (PV Hồng Sơn (Thực hiện) HNMO) Xin bà cho biết ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra (TĐT) kinh tế năm 2021? (Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/992409/xay-dung-buc-tranh-toan-dien-ve-doanh-nghiep)

Trả lời:

TS Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Đây là việc rất quan trọng, được triển khai 5 năm một lần. Kết quả TĐT sẽ là dữ liệu đầu vào để biên soạn chỉ tiêu thống kê tổng sản phẩm nội địa (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố và các chỉ tiêu thống kê của các ngành. Đặc biệt, đây là dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh, để biên soạn các chỉ tiêu kinh tế – xã hội…