Yếu tố cốt lõi nào đã làm nên kết quả ngoạn mục như vậy?

Câu hỏi: (Nhà báo Phạm Huyền – Báo Vietnamnet) Vậy thưa ông, yếu tố cốt lõi nào đã làm nên kết quả ngoạn mục như vậy? (Họp báo 9 tháng 2017)

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK) Điều này có được là từ kết quả tăng trưởng của cả ba khu vực kinh tế.

Thứ nhất, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đã có mức tăng rất khá là 2,78%. Mức tăng đó đã phản ánh được sự chuyển đổi cơ cấu từ sản xuất nông nghiệp sang nuôi trồng thủy sản. Theo chúng tôi đánh giá, hiện nay, diện tích chuyển đổi cơ cấu trong nông nghiệp diễn biến rất mạnh từ diện tích trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản.

Giá trị của 1 ha nuôi trồng thủy sản gấp 4,5 lần giá trị của 1 ha trồng lúa hai vụ. Trong 9 tháng đầu năm, nuôi trồng thủy sản có mức tăng rất cao ( tăng trên 5%).

Yếu tố thứ hai là mức tăng trưởng vượt bậc của khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Đặc biệt, trong ngành này có nhiều ngành sản phẩm có mức tăng trưởng gần hai con số và trên hai con số. Chẳng hạn như ngành dệt may tăng trên 9%, ngành sản xuất kim loại tăng trên 20%, đặc biệt ngành sản xuất điện tử và các linh kiện điện tử của riêng quý III đối với Samsung tăng 45%, của 9 tháng là tăng trên 25%.

Đối với khu vực dịch vụ, cũng có mức tăng trưởng rất mạnh (tăng 7,25%). Đây là khu vực chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế của ba khu vực. Ngoài ra nhiều ngành nữa trong khu vực dịch vụ cũng có mức tăng trưởng cao trong giai đoạn 2011 – 2017 đến nay như ngành tài chính ngân hàng, bảo hiểm, hay kinh doanh bất động sản.