CHUYÊN MỤC

Đề án tăng cường QLNN về chất lượng thống kê

Tiêu đề của danh mục
Tác giả
1
Quản trị
Nội dung các bài viết xem tại file đính kèm 1. Quản lý chất lượng thống kê tại Cơ quan thống kê quốc gia Slovenia - bước khởi đầu và những thành tựu TS. Vũ Thanh Liêm, Hoàng Thu Hiền 2. Quản…