Phương pháp chung thực tế và hiệu quả để đối phó với các hiện tượng do gió điều khiển

Bằng cách điều chỉnh khung vật lý theo dòng chảy với mô hình thống kê của các bộ dữ liệu không gian - thời gian lớn, các nhà nghiên cứu KAUST đã phát triển một phương pháp chung hiệu quả và thực tế hơn để đối phó với các hiện tượng do gió điều khiển. Phương pháp này hứa hẹn sẽ cải thiện đáng kể độ chính xác của dự đoán phân tán chất ô nhiễm bằng…

Tin mới

TIN TỨC SỰ KIỆN

NGHIÊN CỨU

CHIẾN LƯỢC

THƯ VIỆN VIDEO

THÔNG TIN TƯ LIỆU

HỎI ĐÁP

Giới thiệu sách

INFORGRAPHIC

XUẤT BẢN PHẨM