Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thống kê Việt Nam lần thứ IV

Thực hiện Công văn số 1732/BNV-TCPCP ngày 19 tháng 3 năm 2024 của Bộ Nội vụ về việc Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Hội Thống kê Việt Nam (BCH Hội TKVN) đã quyết nghị: Tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Thống kê Việt Nam lần thứ 4, nhiệm kỳ 2024-2029 (khóa IV) vào buổi sáng, ngày 23/4/2024, tại Hà Nội. Phương châm và chủ đề của Đại…

Tin mới

TIN TỨC SỰ KIỆN

NGHIÊN CỨU

CHIẾN LƯỢC

THƯ VIỆN VIDEO

THÔNG TIN TƯ LIỆU

HỎI ĐÁP

Giới thiệu sách

INFORGRAPHIC

XUẤT BẢN PHẨM