SỰ KIỆN VÀ BÌNH LUẬN VTV1 02/4/2022

Tăng trưởng kinh tế đầu năm khởi sắc, hầu hết các ngành, lĩnh vực đều đang trong xu hướng phục hồi và tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên kinh tế toàn cầu và khu vực vẫn diễn biến khó lường về giá cả, chuỗi sản xuất cung ứng tạo ra áp lực lớn đối với Việt Nam để đảm bảo tăng trưởng kinh tế. Đâu sẽ là những rủi ro trong nền kinh tế, kịch bản tăng trưởng như thế nào trước những tác động từ bên ngoài, cùng trao đổi với ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê trong chương trình Sự kiện và Bình luận trên VTV1 #TongcucThongke #Tangtruongkinhte