Dữ liệu tổng hợp có thể xác định lại cách chúng ta chia sẻ những kiến thức thống kê…

UNECE đang đưa ra hướng dẫn để giúp các nhà sản xuất số liệu thống kê nhà nước tạo ra dữ liệu tổng hợp. Dữ liệu tạo ra giá trị bằng cách hướng dẫn các quyết định của chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân. Giá trị này thường được mô tả dưới dạng thông tin chi tiết có trong những dữ liệu tổng hợp này, ngoài ra có thể giúp đạt mục tiêu đưa các nguồn tài…

Tin mới

TIN TỨC SỰ KIỆN

NGHIÊN CỨU

CHIẾN LƯỢC

THƯ VIỆN VIDEO

THÔNG TIN TƯ LIỆU

HỎI ĐÁP

Giới thiệu sách

INFORGRAPHIC

XUẤT BẢN PHẨM