Hội nghị chuyên đề năm 2024 về Khoa học dữ liệu và thống kê (SDSS 2024)

Hội nghị chuyên đề thường niên về Khoa học Dữ liệu và Thống kê năm 2024 (SDSS 2024) dự kiến được tổ chức từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 6 năm 2024 tại Richmond, Virginia, do Hiệp hội Thống kê Hoa Kỳ chủ trì. SDSS là cơ hội để các nhà khoa học dữ liệu, nhà khoa học máy tính và nhà thống kê cùng nhau trao đổi các ý tưởng mới. Hội nghị SDSS 2024 sẽ…

Tin mới

TIN TỨC SỰ KIỆN

NGHIÊN CỨU

CHIẾN LƯỢC

THƯ VIỆN VIDEO

THÔNG TIN TƯ LIỆU

HỎI ĐÁP

Giới thiệu sách

INFORGRAPHIC

XUẤT BẢN PHẨM