Thực hành thống kê

– Tác giả: GS. TS David S. Moore, GS. TS George P. McCabe, GS. TS Bruce A. Craig

– Nhà xuất bản Thống kê, 2010

– Nội dung: Thực hành thống kê (Inroduction to the Pratice of  Statistics _ IPS) là một cuốn sách nổi tiếng về thực hành thống kê được rất nhiều trường Đại học ở Mỹ, Anh, Úc và ở nhiều quốc gia khác sử dụng như là một giáo trình chuẩn cho công tác nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn về thực hành trong thống kê. Là một cuốn sách mang tính giới thiệu về thống kê, được trình bày với những phương pháp phổ biến nhất trong thống kê cơ sở theo hướng chú trọng xử lý dữ liệu và làm chủ những lập luận thống kê.

Để có thêm thông tin chi tiết về cuốn sách, xin mời liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Trung tâm Thông tin khoa học Thống kê

Viện Khoa học Thống kê

Địa chỉ: Số 42 Tô Hiệu – Hà Đông – Hà Nội
Điện thoại: +84 – 024- 38344114 – Fax: +84 – 024- 37751356
Email: vienkhoahoc@gso.gov.vn

Thông tin liên hệ

Trung tâm Thông tin khoa học Thống kê

Viện Khoa học Thống kê

Địa chỉ: Số 42 Tô Hiệu – Hà Đông – Hà Nội
Điện thoại: +84 – 024- 38344114 – Fax: +84 – 024- 37751356
Email: vienkhoahoc@gso.gov.vn