Khai giảng lớp đào tạo biên soạn chỉ số giá bất động sản do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hỗ trợ

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, ngày 22 tháng 4 năm 2024, Vụ Thống kê Giá tổ chức khai giảng lớp đào tạo biên soạn chỉ số giá bất động sản do IMF hỗ trợ. Lớp học được tổ chức trong 5 ngày, từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Tham dự lớp học là các công chức, viên chức đến từ Vụ Thống kê Giá, Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Viện Khoa học Thống kê. Giảng viên chính của khóa đào tạo là chuyên gia O’Halon Niall của IMF.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo lớp học, bà Đỗ Thị Ngọc – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê nêu rõ chỉ số giá bất động sản là một trong những chỉ số quan trọng trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, vì vậy việc xây dựng được bộ dữ liệu tốt và xác định những cách tiếp cận với các nguồn dữ liệu là công việc bắt buộc cần phải làm để biên soạn và công bố chính thức chỉ số này, đồng thời, bà cũng gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của chuyên gia trong suốt giai đoạn từ năm 2018 đến nay. Bên cạnh đó, các học viên tham gia lớp học cần tham dự nghiêm túc, đầy đủ, trao đổi các vướng mắc với chuyên gia để được hỗ trợ hiệu quả một cách tốt nhất.

Một số hình ảnh của lớp học:

Ngọc Bích