CHUYÊN MỤC

Chuyên đề nghiên cứu

Chuyên đề nghiên cứu 2007

1. Chuyên đề: Một số vấn đề cơ bản trong đánh giá hiệu quả hiệu chỉnh dữ liệu thống kê Người thực hiện: Trần Mạnh Hùng E-mail: tranhungtctk@gmail.com 2. Chuyên đề: Một số vấn đề về phương pháp hồi quy logistic và ứng dụng Người…