Lớp đào tạo phần mềm R nâng cao

Từ ngày 22 đến 26 tháng 4 năm 2024, Tổng cục Thống kê phối hợp cùng cơ quan Thống kê Đan Mạch tổ chức lớp đào tạo R nâng cao. Đây là nội dung thuộc hợp phần dữ liệu lớn của dự án “Hỗ trợ Việt Nam cải thiện chất lượng số liệu thống kê chính thức”. Tham dự lớp học có đại diện đến từ các đơn vị của Tổng cục thống kê bao gồm Vụ Thống kê Giá, Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường, Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Viện Khoa học Thống kê.

Khóa học cung cấp các kỹ thuật liên quan đến kỹ thuật làm sạch dữ liệu, xây dựng biểu đồ và hiển thị dữ liệu, xây dựng các báo cáo tự động bằng R. Đây là những kiến thức rất hữu ích trong quá trình xử lý dữ liệu và lập báo cáo thống kê, giúp cải thiện tính hiệu quả và nâng cao chất lượng dữ liệu thống kê.

Một số hình ảnh lớp học

Minh Ánh