UNECE xuất bản hướng dẫn giúp Cơ quan Thống kê Quốc gia tăng giá trị dữ liệu cho xã hội trong hệ sinh thái dữ liệu mới

Sự bùng nổ về tính sẵn có của dữ liệu đang thay đổi thế giới. UNECE và cộng đồng thống kê quốc tế đang nỗ lực đảm bảo rằng dữ liệu được sử dụng vì lợi ích của cộng đồng. Ấn phẩm Quản lý dữ liệu và Vai trò của Cơ quan Thống kê Quốc gia trong Hệ sinh thái Dữ liệu Mới, được UNECE phát hành sẽ hỗ trợ Cơ quan Thống kê Quốc gia (NSO) tăng giá trị xã hội của dữ liệu và giảm thiểu rủi ro liên quan đến dữ liệu.

Các chính phủ trên toàn thế giới đang ngày càng nhận ra tầm quan trọng của dữ liệu đối với tiến bộ xã hội. Các loại dịch vụ dữ liệu mới, dữ liệu chi tiết và kịp thời hơn có tiềm năng rất lớn cũng như những hiểu biết mới bằng cách kết hợp dữ liệu từ các lĩnh vực, nguồn và chủ đề khác nhau đem lại hiệu quả cao hơn của các dịch vụ công, chẳng hạn như bằng cách đảm bảo rằng một số thông tin tiêu chuẩn nhất định chỉ phải được cung cấp một lần cho cơ quan công quyền. Tuy nhiên, cũng có những rủi ro đáng kể: khoảng cách số ngày càng tăng, nhu cầu bảo mật kỹ thuật số và bảo vệ quyền riêng tư ngày càng cao cũng như khả năng sử dụng dữ liệu phi đạo đức. Hơn nữa, các cơ quan công sẽ phải giải quyết các vấn đề về truy cập dữ liệu, tiêu chuẩn hóa, sao chép và dự phòng dữ liệu cũng như chi phí kết hợp và chia sẻ dữ liệu.

Khắc phục rủi ro đòi hỏi các chính sách của chính phủ có tầm nhìn xa, tập trung vào chiến lược, văn hóa, đạo đức, vai trò và năng lực để hỗ trợ một hệ sinh thái dữ liệu hiệu quả. Như hướng dẫn mới nêu bật, để điều này có hiệu quả ở cấp độ toàn chính phủ, cần phải có sự phối hợp, các quy tắc, tiêu chuẩn được chấp nhận và việc thực hiện hiệu quả.

Các nhà thống kê trưởng trên toàn khu vực UNECE đồng ý rằng NSO có thể đóng góp đáng kể – ngoài việc đưa ra số liệu thống kê chính thức. NSO có nhiều thập kỷ kinh nghiệm với dữ liệu thống kê. Họ là những chuyên gia trong việc tăng giá trị của dữ liệu, chẳng hạn như bằng cách liên kết nhiều bộ dữ liệu, thiết lập các tiêu chuẩn và xây dựng cơ sở hạ tầng an toàn cho dữ liệu. NSO có kinh nghiệm với các phương pháp thu thập dữ liệu khác nhau và sử dụng các phương pháp thống kê, khoa học dữ liệu và học máy để tạo ra những hiểu biết sâu sắc về dữ liệu. Là người nắm giữ dữ liệu nhạy cảm, NSO cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc bảo vệ dữ liệu và các công nghệ nâng cao quyền riêng tư.

Cơ quan Thống kê Quốc gia ở nhiều nước theo truyền thống là cơ quan điều phối của Hệ thống Thống kê Quốc gia – nhóm các cơ quan thuộc khu vực công cung cấp số liệu thống kê chính thức – và có vị thế tốt để mở rộng vai trò điều phối này.

Ấn phẩm này chủ yếu là hướng dẫn để các cơ quan thống kê quyết định xem họ có nên mở rộng vai trò của mình trong việc quản lý dữ liệu hay không. Nó cũng sẽ giúp những người nắm giữ dữ liệu công hiểu sâu hơn về những lợi ích và dịch vụ mà NSO có thể cung cấp. Nó được bổ sung  các nghiên cứu trường hợp quốc gia  để chứng minh các con đường mà NSO ở các quốc gia khác nhau đã thực hiện để phát triển vai trò của họ với tư cách là người quản lý dữ liệu.

Bốn mươi bảy chuyên gia từ mười sáu quốc gia và bốn tổ chức quốc tế đã đóng góp cho việc xuất bản thông qua Nhóm đặc biệt của UNECE về quản lý dữ liệu, do Thống kê Estonia dẫn đầu.

Phương Hoa (dịch)

Nguồn: https://unece.org/media/news/389852