Báo cáo tình hình thực hiện biên soạn, chuyển đổi số liệu các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh năm gốc 2020

Sáng ngày 17/04/2024, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức hội thảo báo cáo về tình hình thực hiện biên soạn, chuyển đổi số liệu của các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh năm gốc 2020. Hội thảo được kết nối trực tuyến với các Cục Thống kê cả nước dưới sự điều hành của Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương.

Tham dự hội thảo có các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Trung Tiến, Đỗ Thị Ngọc; lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK; lãnh đạo và chuyên viên các Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương điều hành hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, để thực hiện việc biên soạn và chuyển đổi số liệu các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh năm gốc 2020 cần triển khai thực hiện nhiều công việc theo thông tư. Đặc biệt, cần xây dựng một khung vững chắc để làm căn cứ cho các năm khác dựa theo năm gốc, các đơn vị cần báo cáo kịp thời, đầy đủ những vướng mắc khó tháo gỡ với nội dung cụ thể liên quan đến công tác biên soạn, chuyển đổi số liệu. Vì vậy, thông qua hội thảo Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị các đơn vị nêu ý kiến cụ thể với những nội dung được báo cáo và đưa ra đánh giá tác động đến địa phương và đề xuất cải thiện.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã được lắng nghe lãnh đạo Vụ Phương pháp chế độ và quản lý chất lượng thống kê (PPCĐ) trình bày về Báo cáo tình hình triển khai thực hiện biên soạn. Theo đó, thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh, Vụ PPCĐ đã có Công văn gửi các đơn vị yêu cầu xây dựng kế hoạch triển khai và báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Qua thời gian triển khai thực hiện, các đơn vị hầu hết đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện biên soạn, tổng hợp, rà soát và hiệu chỉnh số liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh năm gốc 2020 và đạt được những kết quả khả quan ban đầu. Theo đó, thực hiện chuyển đổi hệ thống chỉ số giá 2021-2025 từ năm gốc 2020 về năm gốc 2010 đã có số liệu của các năm 2021,2022; chuyển đổi hệ thống chỉ số giá từ 2010-2020 năm gốc 2010 về năm gốc 2020; một số chỉ tiêu quy định tại Thông tư 13/2019/TT-BKHĐT đã được biên soạn theo giá so sánh năm gốc 2010 như: Tổng sản phẩm trong nước, Thu nhập quốc gia, Tích luỹ tài sản, Tiêu dùng cuối cùng…

Hội thảo có sự góp mặt của đông đảo lãnh đạo, chuyên viên của TCTK và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Sau phần báo cáo, đại biểu tham dự đã dành phần lớn thời gian để thảo luận về các nội dung liên quan đến công tác biên soạn, chuyển đổi số liệu các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh năm gốc 2020.

Bế mạc hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ công việc, giao nhiệm vụ chuyên môn đối với từng đơn vị thuộc TCTK và  khẳng định sự hỗ trợ, đồng hành của ban lãnh đạo TCTK trong việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng này./.