Hội thảo Phổ biến dữ liệu và truyền thông thống kê

Hội thảo “Phổ biến và truyền thông thống kê” do Ủy ban Kinh tế của Liên hợp quốc tại Châu Âu (UNECE) dự kiến được tổ chức tại Cork, Ireland từ ngày 25-27/06/2018. Mục đích của Hội thảo tập trung vào các ý tưởng tiên tiến, các xu hướng mới, các thí nghiệm và các phương pháp tiếp cận trong các lĩnh vực phổ biến và truyền thông dữ liệu thống kê. Ngoài các bài trình bày kết quả nghiên cứu của các chủ đề liên quan, chương trình Hội thảo sẽ bao gồm các cuộc thảo luận nhóm về các mục tiêu định hướng, các bài tập thực hành và thảo luận khác. Các đại biểu tham dự sẽ được yêu cầu đóng góp ý kiến xây dựng nội dung hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phổ biến và truyền thông dữ liệu thống kê. Các đại biểu tham dự Hội thảo đến từ các nước thành viên của Liên Hợp quốc và các tổ chức phi chính phủ; các nhà quản lý trung, cao cấp, chịu trách nhiệm lĩnh vực phổ biến và truyền thông dữ liệu thống kê.

Nội dung Hội thảo bao gồm các chủ đề:

1. Môi trường truyền thông:

Thống kê chính thức hiện nay đang hoạt động trong môi trường cạnh tranh và nhiều thách thức. Việc xác định vai trò và vị trí của các cơ quan thống kê quốc gia trong môi trường truyền thông, cũng như xây dựng hồ sơ mạng xã hội cho cơ quan thống kê quốc gia là hết sức cần thiết để duy trì các hoạt động liên quan tới thống kê nhà nước. Chủ đề hội thảo này sẽ trả lời các câu hỏi:

–  Làm thế nào để các cơ quan thống kê quốc gia duy trì được sự tin tưởng của người cung cấp thông tin, người trả lời và người dùng tin;

–  Vai trò của cơ quan thống kê trong trong môi trường thế giới luôn có thông tin và hiện tượng thay thế là gì. Cách thức ứng phó với việc sử dụng số liệu thống kê sai mục đích của người dùng tin;

–  Xây dựng phương pháp truyền thông mới để phổ biến dữ liệu thống kê một cách đầy đủ và hấp dẫn, hướng người sử dụng tập trung vào nội dung quan trọng của thông tin thống kê;

2. Xây dựng chiến lược truyền thông thống kê

Thực hành truyền thông là một trong những lĩnh vực tương đối mới đối với nhiều cơ quan thống kê quốc gia. Tuy nhiên, với nguồn lực hạn chế và trong một môi trường ngày càng cạnh tranh, thông tin thống kê được xem là một trong những nguồn thông tin quan trọng trong xã hội. Vì vậy, để người sử dụng thông tin tiếp cận được tối đa nguồn dữ liệu thống kê, các cơ quan thống kê quốc gia phải xây dựng được chiến lược truyền thông thống kê. Chủ đề hội thảo sẽ tập trung vào giải quyết các vấn đề sau:

–  Làm cách nào để xây dựng được hệ thống, quy trình và kỹ năng truyền thông bền vững đảm bảo chất lượng liên lạc cao giữa các cơ quan thống kê và các bên liên quan?

–  Các kỹ năng truyền thông mới cần phải có của cán bộ làm công tác thống kê. Xây dựng được đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp về công tác truyền thông trong lĩnh vực thống kê;

–  Xác định được những yếu tố quan trọng của các cơ quan thống kê để nâng cao nhận thức của công chúng đối với cơ quan thống kê;

–  Đo lường và đánh giá hiệu quả của chiến lược truyền thông chống lại các định kiến xã hội đối với công tác thống kê

3. Mở rộng đối tượng mục tiêu của công tác truyền thông thống kê

Chủ đề tập trung vào các nội dung sau:

–  Xác đinh thông tin thống kê nào được người sử dụng quan tâm;

–  Phương pháp tiếp cận đối tượng mục tiêu của công tác truyền thông thống kê;

–  Xây dựng nền tảng giao tiếp tốt nhất cho công tác truyền thông thống kê;

–  Xác định tầm quan trọng của thông tin thống kê

4. Các vấn đề về quản lý công tác truyền thông thống kê

Văn Thụy (lược dịch)

Nguồn: https://www.unece.org/index.php?id=47582