Hội thảo xin ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định 94

Chiều ngày 04/01/2024, tại trụ sở Tổng cục Thống kê (TCTK), Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đã chủ trì buổi Hội thảo lần 2 xin ý kiến về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Nghị định Chính phủ số 94/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; sửa đổi, bổ sung Phụ lục II của Nghị định Chính phủ số 94/2022/NĐ-CP ngày 7/11/2022 quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì Hội thảo

Tham dự Hội thảo có sự góp mặt của các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Trung Tiến, Nguyễn Thanh Dương; lãnh đạo, đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc TCTK.

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định số 94/2016/NĐ-CP và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP là nội dung nằm trong nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 về việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo về thời gian ban hành số liệu đầu ra các chỉ tiêu thống kê phù hợp với thời gian thực.

Đây là nhiệm vụ trực tiếp do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK) thực hiện trong quý I/2024. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành xin ý kiến góp ý của: 25 cơ quan (Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Kiểm toán nhà nước và Tòa án nhân dân tối cao); 49/63 địa phương (UBND, Sở KHĐT, Cục thống kê); 8/13 tập đoàn và tổng công ty. Đến thời điểm 26/12/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK) đã tiếp thu và giải trình được 52 ý kiến góp ý.

Tại Hội thảo, lãnh đạo Vụ Phương pháp chế độ và Phổ biến thông tin thống kê đã báo cáo nội dung xin ý kiến đại biểu tham dự về: Thời gian công bố chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn; Tên gọi của Nghị định đảm bảo phù hợp với Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật; Hệ thống biểu mẫu áp dụng đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tập đoàn, tổng công ty…

Toàn cảnh Hội thảo

Thời gian thảo luận, các đại biểu tham dự đã có những ý kiến đóng góp nghiêm túc, sát thực, phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhằm hoàn thiện hồ sơ dự thảo trình lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình lên Chính phủ trong quý I/2024.

Kết thúc Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương yêu cầu Vụ Phương pháp chế độ và Phổ biến thông tin thống kê tiếp tục rà soát, làm việc với các đơn vị liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị định theo đúng tiến độ được giao./.