Bạn có bảo vệ dữ liệu cá nhân trên điện thoại thông minh?

Năm 2018, 75% người trong độ tuổi 16-74 ở Liên minh châu Âu (EU) đã sử dụng điện thoại thông minh cho mục đích riêng tư. Tuy nhiên, 28% trả lời rằng khi sử dụng hoặc cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh, họ không bao giờ hạn chế hoặc từ chối quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân. 7% người dùng điện thoại thông minh ở EU không biết có thể hạn chế hoặc từ chối truy cập vào dữ liệu cá nhân của họ khi sử dụng hoặc cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Chưa đến một nửa (43%) người dùng điện thoại thông minh báo cáo rằng họ có hệ thống bảo mật được cài đặt tự động hoặc được cung cấp cùng với hệ điều hành của điện thoại thông minh. Hơn 15% đã đăng ký vào một hệ thống bảo mật hoặc sử dụng một hệ thống đã được cài đặt bởi người khác.

Tự bảo vệ dữ liệu cao nhất ở Pháp, thấp nhất ở Séc

Hai phần ba người dùng điện thoại thông minh ở Séc (67%) không bao giờ hạn chế hoặc từ chối quyền truy cập ứng dụng vào dữ liệu cá nhân của họ. Tiếp theo là Bulgaria (49%), Síp và Vương quốc Anh (43%).

Ngược lại, chỉ có 10% người dùng điện thoại thông minh ở Pháp không bao giờ hạn chế hoặc từ chối truy cập ứng dụng, tiếp theo là Đức (16%), Hà Lan và Luxembourg (17%).

Những cá nhân không bao giờ hạn chế hoặc từ chối truy cập dữ liệu cá nhân khi sử dụng hoặc cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh

(% cá nhân sử dụng điện thoại thông minh cho mục đích riêng tư)

Bộ dữ liệu nguồn có thể truy cập tại đây.

Bài viết này được xuất bản vào Ngày bảo vệ dữ liệu, được tổ chức vào ngày 28 tháng 1. Ngày này đánh dấu kỷ niệm Công ước 108 của Hội đồng châu Âu về việc bảo vệ thông tin cá nhân. Mục đích của nó là nâng cao nhận thức và thúc đẩy quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu và thông báo cho công dân về các quyền và thông lệ tốt của họ, vì vậy cho phép họ thực hiện các quyền này hiệu quả hơn.

Đỗ Ngát (lược dịch)

Nguồn: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20190128-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new