Báo chí được đọc trực tuyến ngày càng nhiều hơn ở Phần Lan

Năm 2013 có 92 % người Phần Lan đã đọc báo và tạp chí in ít nhất hàng tuần. Tuy nhiên, báo chí đang ngày càng đi theo hướng kỹ thuật số, chẳng hạn việc đọc đầy đủ tạp chí với điện thoại thông minh và máy tính bảng đã nhanh chóng trở nên phổ biến. Con số báo và tạp chí được người Phần Lan đọc ít nhất hàng tuần bằng máy tính cá nhân là 57 %, thông qua điện thoại di động là 28 % và thông qua máy tính bảng hoặc thiết bị eReader khác là 15 %.

Các kênh đọc báo chí giai đoạn 2011-2013 đã được đọc ít nhất hàng tuần

Đơn vị: %

Nguồn: TNS Gallup / Điều tra Độc giả quốc gia Phần Lan (NRS)

Trong năm 2012, đã có gần 400 ấn phẩm được phân loại như báo chí trên Internet, hầu hết trong số đó là phiên bản trực tuyến của một số báo chí in thông thường. Tổng cộng có 171 tờ báo có ít nhất một số vài phiên bản web. Có khoảng 210 trang web tạp chí với nội dung được biên tập.

Vương Thanh (dịch)

Nguồn: http://www.stat.fi/ajk/tiedotteet/2014/uutinen_023_2014-06-23_en.html