Các cuộc họp vệ tinh của Đại hội thống kê thế giới lần thứ 61

Đại hội thống kê thế giới lần thứ 61 (WSC) được tổ chức tại Marrakech, Ma Rốc từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 7 năm 2017. Kết hợp với sự kiện đại hội đó, Viện Thống kê Thế giới đã thông qua việc tổ chức các cuộc họp vệ tinh tại các thành phố lân cận nơi diễn ra WSC. Các cuộc họp vệ tinh này diễn ra trước hoặc sau khi diễn ra WSC, bao gồm:

1. Hội nghị vệ tinh của Hiệp hội Giáo dục Thống kê Quốc tế (IASE), tổ chức tại Rabat, Ma Rốc, từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 7 năm 2017, tổ chức hai năm một lần, thu hút nhiều đại biểu đến từ các nước trên thế giới và nước chủ nhà sẽ chia sẻ chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực thống kê giáo dục. Sau Hội nghị IASE hầu hết các đại biểu tiếp tục tham gia WSC cũng như các phiên họp liên quan đến lĩnh vực thống kê giáo dục. Hội nghị tập hợp các chuyên gia, học giả, những người quan tâm và các nhà nghiên cứu đại diện cho nhiều quốc gia khác nhau, để thảo luận các quan điểm và phương pháp tiếp cận có liên quan đến chủ đề “Tài liệu giảng dạy trong một thế giới giàu dữ liệu”.

Chi tiết xem tại: http://iase-web.org/conference/satellite17/

2. Hội nghị vệ tinh của Ủy ban đại diên liên ngành Liên hợp quốc (IASC), hội nghị đầu tiên về khoa học dữ liệu, thống kê & hình ảnh hóa (DSSV 2017), tổ chức tại Lisbon, Bồ Đào Nha từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 7 năm 2017. Mục đích của hội nghị là kết hợp giữa các nhà nghiên cứu và những người quan tâm đến sự tương tác của khoa học máy tính và thống kê, nhằm xây dựng mối quan hệ giữa các lĩnh vực này.

Chi tiết xem tại địa chỉ: http://dssv2017.iasc-isi.org/

3. Cuộc họp vệ tinh của IASS về Ước lượng khu vực nhỏ (SAE2017), tổ chức tại Paris, Pháp, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7 năm 2017.

Chi tiết xem tại địa chỉ: http://sae2017.ensai.fr/

4. Hội nghị vệ tinh phối hợp của TIES-GRASPA về khí hậu và môi trường, tổ chức tại Đại học Bergamo, Ý từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7 năm 2017. Hội nghị TIES-GRASPA về khí hậu và môi trường tập trung vào một số chủ đề nóng và thu hút các nhà thống kê mới và các nhà khoa học khác.

Chi tiết xem tại địa chỉ: http://meetings3.sis-statistica.org/index.php/graspa2017/tiesgraspa2017.

Cuộc họp vệ tinh chuyên sâu của Hiệp hội Irving Fisher và Ngân hàng Trung ương Bank Al Maghrib về tài chính toàn diện, tổ chức tại Marrakech, Ma Rốc vào ngày 14 tháng 7 năm 2017. Mục đích là tập hợp các nhà thực hành và các nhà nghiên cứu trên thế giới thảo luận về các vấn đề, như: Tài chính toàn diện, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến dữ liệu tài chính toàn diện giữa các ngân hàng trung ương và các bên liên quan. Các ngân hàng trung ương cần dữ liệu đáng tin cậy để đánh giá tài chính toàn diện và giám sát tác động của chính sách tài chính toàn diện. Một số sáng kiến quốc tế do các cộng đồng khác nhau và khu vực tư nhân thực hiện và các cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế (SSBs) đã góp phần thiết lập một khuôn khổ chung để xây dựng các chỉ số tài chính toàn diện và phổ biến các chỉ số này.

Chi tiết xem tại địa chỉ:  http://www.centralbankofmorocco.ma/IFC-Satellite-Seminar-Financial-Inclusion/

VA (dịch và tổng hợp)

Nguồn: http://payment.isi2017.org/scientific-programme-2/satellite-meetings/