Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê

Thực hiện Quyết định số 738/QĐ-TCTK ngày 03/11/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Thụy, Thống kê viên chính Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê (KHTK), chiều ngày 08/11/2016 Viện KHTK đã tổ chức Công bố Quyết định nói trên. Thành phần tham dự, gồm: Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, ông Trần Đăng Long, Chánh Văn phòng Tổng cục Thống kê, ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK, ông Nguyễn Văn Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Viện KHTK.

Ông Nguyễn Văn Tuyên, Phó vụ trưởng, phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ đọc Quyết định điều động và bổ nhiệm cho ông Nguyễn Văn Thụy; ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng đã trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Thụy. Tổng cục trưởng nhấn mạnh, trên cương vị công tác mới, cao hơn, nhưng cũng trách nhiệm hơn với bản thân, với công việc của Viện KHTK, ông Nguyễn Văn Thụy là người có nhiều kinh nghiệm trong việc nghiên cứu các chỉ tiêu xã hội nên tập trung đẩy mạnh mảng nghiên cứu này của Viện KHTK; tiếp tục học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng lãnh đạo; tận tâm, tận lực với sự phát triển của Viện KHTK và chung toàn ngành Thống kê. Nhân dịp này, Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm chúc mừng Viện KHTK được kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Viện và ghi nhận những thành tích của Viện trong thời gian qua đã đóng góp rất tích cực vào sự phát triển của Tổng cục và của ngành Thống kê; mong Viện KHTK sẽ thành công và đóng góp nhiều hơn nữa cho Ngành.

Ông Nguyễn Văn Thụy đã nghiêm túc tiếp nhận nhiệm vụ của Viện trưởng giao và bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo Viện KHTK đã tin tưởng, tín nhiệm, giới thiệu đề nghị Tổng cục trưởng bổ nhiệm vào vị trí  Phó Viện trưởng Viện KHTK; đồng thời cam kết nỗ lực phấn đấu đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình để cùng với tập thể lãnh đạo Viện cũng như viên chức và người lao động của Viện KHTK kế thừa, phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời mạnh dạn đổi mới, phát huy trí tuệ tập thể, làm việc sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Văn Tuyên – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đọc Quyết định bổ nhiệm

Ông Nguyễn Bích Lâm – Tổng cục trưởng TCTK trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Văn Thụy

Ông Nguyễn Văn Thụy – Tân Phó Viện trưởng Viện KHTK phát biểu

Toàn cảnh Lễ công bố

Kim Oanh