Cuộc họp của nhóm chuyên gia về chỉ số giá tiêu dùng

Cuộc họp của nhóm chuyên gia về chỉ số giá tiêu dùng online do Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc tại Châu Âu (UNECE) phối hợp với Hiệp hội lao động quốc tế ILO tổ chức. Đây là cuộc họp định kỳ của nhóm chuyên gia về chỉ số giá tiêu dùng (CPIs) được tổ chức định kỳ hai năm một lần. Theo thông lệ, tháng 6 năm 2020 là thời gian diễn ra cuộc họp. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID nên kế hoạch cuộc họp được lùi lại tới năm nay. Dự kiến các phiên họp online sẽ được tổ chức các ngày 2,3,4,9,10 tháng 6 năm 2021. Các nội dung chương trình sẽ được chuẩn bị và trình bày bởi nhóm cấp cao chuyên trách về CPI của UNECE. Tham dự cuộc họp có đại diện của các cơ quan thống kê quốc gia.

 Đây cũng là diễn đàn để các bên liên quan trao đổi kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến biên soạn và tính toán chỉ số giá tiêu dùng CPI, đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện các khuyến nghị trong kỷ nguyên CPI. Cuộc họp sẽ tập trung thảo luận về các nguồn dữ liệu mới, các phương pháp điều chỉnh dữ liệu và cách thức đáp ứng yêu cầu của người sử dụng tin. Nội dung cụ thể trong các phiên họp sẽ bao gồm 5 chủ đề sau:

  1. Phiên họp ngày 2/6/2021 với chủ đề dữ liệu máy quét

Việc sử dụng các nguồn dữ liệu điện tử mới là chìa khóa cho việc biên soạn CPI trong thập kỷ qua. Phiên họp này sẽ thảo luận về các vấn đề thực tiễn và phương pháp luận liên quan đến dữ liệu máy quét và việc triển khai chúng trong quá trình biên soạn chỉ số CPI, bao gồm các vấn đề tổng hợp, học máy, các chỉ số giá đa phương và kinh nghiệm thực tiễn của các quốc gia.

  1. Phiên họp ngày 3/6/2021 với chủ đề dữ liệu giá bán tiêu dùng trích xuất từ các trang web bán hàng trực tuyến

 Nội dung phiên họp sẽ tập trung thảo luận  kinh nghiệm thực tiễn và các vấn đề về mặt phương pháp luận liên quan đến trích xuất dữ liệu; Làm sao để bắt đầu với trích xuất dữ liệu; Các vấn đề liên quan đến việc trích xuất dữ liệu; Kinh nghiệm của các quốc gia trong việc trích xuất và lập báo cáo tự động chỉ số giá tiêu dùng online của quốc gia, minh họa bằng trường hợp chỉ số giá tiêu dùng online của mặt hàng quần áo và máy tính.

  1. Phiên họp ngày 4/6/2021 với chủ đề các phương pháp quản lý và nâng cao chất lượng

Tính toán những thay đổi về mặt chất lượng của hàng hóa và dịch vụ là một trong những thách thức chính trong việc tổng hợp CPI. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin truyền thông và quá trình số hóa đã khiến cho việc xác định và điều chỉnh những thay đổi về chất lượng càng trở nên khó khăn hơn. Nội dung của phiên họp này sẽ thảo luận về các khái niệm chất lượng và cách đánh giá sự thay đổi chất lượng, sử dụng mô hình hedonic để điều chỉnh chất lượng và chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong việc điều chỉnh các thay đổi chất lượng trong lĩnh vực viễn thông.

  1. Phiên họp 9/6/2021 về chủ đề đáp ứng nhu cầu của người dùng tin

Tại phiên họp các quốc gia sẽ trình bày kinh nghiệm của mình trong việc đáp ứng các nhu cầu của người dùng tin, bao gồm việc biên soạn các chỉ tiêu CPI cho từng nhóm hộ gia đình, công bố giá tiêu dùng bình quân, các chỉ số giá để đảm bảo tính kịp thời nhất có thể.

  1. Phiên họp ngày 10/6/2021 chủ đề biên soạn chỉ số giá tiêu dùng trong các trường hợp đặc biệt

Theo yêu cầu của Ủy ban thống kê châu Âu, Nhóm cấp cao của UNECE về CPI đã soạn thảo bản Hướng dẫn biên soạn CPI trong các trường hợp đặc biệt trong thời kỳ cách ly đại dịch COVID-19 dựa theo kinh nghiệm của các quốc gia. Trong phiên họp này, bản thảo Hướng dẫn sẽ được trình bày để lấy ý kiến từ những người tham gia. Dựa trên các ý kiến đóng góp, Nhóm chỉ đạo sẽ hoàn thiện Hướng dẫn mà các quốc gia có thể tham khảo để xây dựng kế hoạch tính toán CPI và giúp cho hệ thống linh hoạt hơn. Các phương án khác nhau để xác định quyền số các mặt hàng tiêu dùng dựa trên dữ liệu tiêu dùng cho cho năm 2020 và 2021 cũng sẽ được thảo luận. Phiên họp cũng bao gồm báo cáo của Nhóm chuyên trách về dữ liệu máy quét của Liên hợp quốc và trình bày nội dung cuốn sách Hướng dẫn sử dụng CPI năm 2020.

Đại biểu quan tâm về chương trình họp có thể đăng ký theo đường dẫn:

https://unece.org/statistics/events/group-experts-consumer-price-indices-online

Minh Ánh (dịch)

 Nguồn: https://unece.org/statistics/events/group-experts-consumer-price-indices-online