Đại hội Hội Thống kê Việt Nam (Nhiệm kỳ II)

Sáng  26/7/2012, tại Hà Nội, Hội Thống kê Việt Nam (HTKVN) đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ II giai đoạn 2012-2017. Ông Nguyễn Văn Tiến, nguyên Phó Tổng cục trưởng, Chủ tịch HTKVN, chủ trì Đại hội, ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK) tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Ngoài hơn 100 đại biểu đại diện cho các Chi hội Thống kê ở Trung ương và một số địa phương, đến dự Đại hội còn có các ông/bà Phó Tổng cục trưởng TCTK, ông Đặng Vũ Minh, Chủ tịch liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Nội vụ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đại điện lãnh đạo các đơn vị thuộc TCTK.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Nguyên Phó Tổng cục trưởng, Chủ tịch Hội, đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ I (2006-2011) và Chương trình hoạt động nhiệm kỳ II (2012-2017) của HTKVN. Hội được thành lập từ năm 2006 với nhiệm kỳ đầu, ngoài việc ổn định tổ chức, tạo dựng cơ sở vất chất… Hội tập trung vào một số hoạt động chủ yếu, như:  i) Tham gia nghiên cứu khoa học, góp phần vào sự phát triển chung của ngành Thống kê; ii) Tham gia phản biện một số lĩnh vực thống kê, nhằm góp phần nâng cao chất lượng số liệu thống kê; iii) Cung cấp dịch vụ, tư vấn thống kê (điều tra, phân tích thống kê, đào tạo…); iv) Xuất bản các ấn phẩm thống kê.

Nhiệm kỳ II, Hội sẽ tập trung hoàn thiện bộ máy lãnh đạo Hội, tổ chức, quy chế hoạt động, xây dựng cơ sở vật chất, phát triển Hội và đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, như: Nghiên cứu khoa học; phản biện, mở rộng cung cấp dịch vụ, tư vấn điều tra, phân tích, đào tạo thống kê. Đại hội cũng đã thông qua những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội. Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Hội và Ban Kiểm tra Hội.

Danh sách Ban chấp hành Hội (15 người)

1 Nguyễn Văn Tiến 8 Tạ Đình Thính
2 Nguyễn Thị Liên 9 Đồng Bá Hướng
3 Nguyễn Sinh Cúc 10 Trịnh Quang Vượng
4 Lê Thụ 11 Trần Duy Phú
5 Phạm Thị Hồng Vân 12 Vũ Thanh Liêm
6 Tăng Văn Khiên 13 Nguyễn Văn Đoàn
7 Cao Văn Xuyên 14 Phạm Quang Vinh
15 Trần Hữu Thực

Ban Kiểm tra (5 người)

1 Trần Duy Phú 4 Lế Thị Phượng
2 Cao Văn Xuyên 5 Vũ Thị Mai
3 Phạm Thanh Luận

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch Hội TKVN trình bày Báo cáo nhiệm kỳ I –

Chương trình hoạt động nhiệm kỳ II của Hội TKVN

Ông Lê Thụ, Trưởng ban Tuyên truyền và Ngôn luận Hội TKVN trình

bày Báo cáo Sửa đổi, bổ sung điều lệ của Hội

Ông Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

Việt Nam phát biểu ý kiến

Ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu chỉ đạo

Toàn cảnh Đại hội

NVD