“Điều tra doanh nghiệp 2022” – cần tinh thần trách nhiệm không chỉ của cán bộ thống kê

Từ 15/4 đến hết ngày 30/5/2022, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành “Điều tra doanh nghiệp năm 2022”, dự kiến Quý I/2023 công bố kết quả chính thức, với mục tiêu thu thập thông tin doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, phục vụ công tác quản lý, điều hành, dự báo tình hình kinh tế – xã hội, cũng như lập chính sách, kế hoạch phát triển cho từng địa phương, cho toàn nền kinh tế. Đây là nhiệm vụ quan trọng, cần sự phối hợp tích cực và trách nhiệm của các bên liên quan, đặc biệt là giới doanh nhân, doanh nghiệp. Ghi nhận của phóng viên Thu Trang phóng viên VOV. Chi tiết tại: https://vov1.vov.gov.vn/tin-thoi-su/dieu-tra-doanh-nghiep-2022-can-tinh-than-trach-nhiem-khong-chi-cua-can-bo-thong-c184-83456.aspx