Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia

Nhận lời mời của Viện trưởng Viện Thống kê Vương quốc Campuchia[1], Tổng cục trưởng TCTK đã cử Đoàn công tác của TCTK đến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia từ ngày 13-20/7/2014. Đoàn công tác, gồm 05 thành viên do ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK làm trưởng đoàn. Mục đích chính của chuyến công tác này là chia sẻ kinh nghiệm về thiết kế Chiến lược phát triển Thống kê, Chính sách phổ biến thông tin thống kê, kỹ thuật ước lượng khu vực nhỏ và chương trình hợp tác trong tương lai giữa 02 cơ quan.

Đoàn công tác của TCTK sẽ làm việc tại Phnom Penh trong 03 ngày (từ 14-16/7/2014), các ngày còn lại, Đoàn công tác sẽ làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Siem Reap, cách thủ đô Phnong Pemh trên 300 km.

Hệ thống hành chính Campuchia được tổ chức theo 04 cấp như Việt Nam bao gồm cấp Trung ương, cấp tỉnh/thành phố (21 tỉnh, 04 thành phố) trực thuộc Trung ương, cấp huyện/quận (171 huyện/quận), cấp xã/phường. Hệ thống thống kê Campuchia được tổ chức theo mô hình phân tán, bao gồm: (1) Viện Thống kê quốc gia (tương đương Tổng cục Thống kê của Việt Nam); (2) Thống kê tỉnh/thành phố (tương đương Cục Thống kê cấp tỉnh của Việt Nam) thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý; (3) Thống kê Bộ, ngành.

Viện Thống kê quốc gia (NIS) thuộc Bộ Kế hoạch Vương quốc Campuchia được tổ chức thành 08 đơn vị cấp Vụ, gồm: Vụ TK Kinh tế; Vụ TK Xã hội; Vụ Điều tra và Tổng điều tra; Vụ Công nghệ thông tin; Vụ Tiêu chuẩn và phân tích; Vụ Tài khoản quốc gia; Vụ TK Địa phương (đơn vị mới được thành lập).

Hội đồng Thống kê quốc gia được thành lập theo Điều 22, Luật Thống kê (2005), là tổ chức tư vấn cho Bộ trưởng về chính sách và các ưu tiên thống kê. Hội đồng gồm 19 thành viên, do Bộ trưởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch Hội đồng.

Một số hình ảnh làm việc của Đoàn công tác

Đoàn Dũng


[1] National Institute of Statistics  (NIS) là Cơ quan Thống kê quốc gia Campuchia, Viện trưởng NIS Tương đương Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê của Việt Nam.