Giới thiệu: Tổ chức về Giảng dạy thống kê – TST (Teaching Statistics Trust)

TST được thành lập vào năm 1978 như là một tổ chức từ thiện tại Anh. ” Với mục đích đẩy mạnh phúc lợi xã hội cho học tập và nghiên cứu trong giảng dạy thống kê và phụ thuộc vào việc quảng cáo bán tạp chí …, nhiệt tình phổ biến những thông tin giáo dục về thống kê và những thông tin khác bên ngoài có liên quan, và cung cấp tiền và nguồn lực để cho phép các tạp chí được xuất bản và phân bổ”. Tổ chức cho thấy ngành Thống kê của Anh rất được quan tâm và coi trọng.

Ban tổ chức

TST đã được đăng ký như một tổ chức từ thiện cùng với Ủy ban quản trị của Anh và xứ Wales với mã số từ thiện 277531 và được đăng ký bởi ban tổ chức từ thiện. Hiện tại gồm:

1. Giáo sư Vic Barnett

2. Giáo sư Neville Davies

3. Giáo sư Harvey Goldstein

4. Ông Alan Graham

5. Tiến sỹ Neville Hunt

6. Ông Gerald Goodall

Hiện tại trụ sở của TST là Trung tâm giáo dục thống kê thuộc thống kê Hoàng gia

Tạp chí giảng dạy thống kê

Số 1 năm 2011             Số 1 năm 2012

TST xuất bản cuốn tạp chí Giảng dạy thống kê 3 lần trong một năm, vào tháng 2, tháng 5 và tháng 9. Hiện tại được 33 tập, vừa xuất bản phần 1 của tập 34. Nó hướng tới những người dạy thống kê cho tuổi từ 9 đến 19. Có thể xem tại Teaching Statistics website để biết thêm những dữ liệu về tạp chí và liên quan khác đến ấn phẩm.

Hoạt động nghiên cứu

TST ủng hộ hoạt động nghiên cứu và học tập khi giáo dục về thống kê. Khoản tài trợ nhỏ và học bổng được cung cấp để hỗ trợ các cá nhân trong việc đi lại phục vụ cho các mục đích nghiên cứu và học tập, và các quỹ dành cho việc điều tra nghiên cứu và đánh giá cụ thể. Bạn có thể xem trang ở trang Dự án nghiên cứu TST http://rsscse.co.uk/activities/teaching-statistics-trust/tstrp

Nguồn tài chính

Nguồn tài chính của TST được tích lũy và giải ngân theo nguyên tắc và chức năng của hội từ thiện.

Tóm lại, một điểm mạnh của tổ chức TST là xuất bản được cuốn tạp chí “Giảng dạy thống kê”, đây là tài liệu tham khảo rất bổ ích, nó chứa đựng nhiều nội dung, từ những kiến thức thống kê cơ bản, những kiến thức đang được quan tâm, đặc biệt còn trình bày cách dạy và học thống kê cho hiệu quả, sử dụng những ví dụ cuộc sống để dạy những khái niệm thống kê trừu tượng khó hiểu, thú vị hơn các tác giả còn thay đổi lời của những bài hát trở thành bài hát mà nội dung phản ánh kiến thức thống kê, nhưng rộn ràng vui tươi như bài ” One is the Likeliest Number” được thay đổi dựa trên bài ” Three Dog Night’s”… Các bạn có thể tìm kiếm online, nghe và xem lời bài hát trên đó…rất nhiều kiến thức hay được đề cập và có cả chương trình đào tạo thạc sĩ thống kê… Để tìm hiểu thêm có thể xem tại đây  http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0141-982x

VA

Nguồn: Teaching Statistics Journal

và http://rsscse.co.uk/activities/teaching-statistics-trust