Hội thảo sửa đổi bổ sung Chương trình điều tra thống kê quốc gia

Ngày 16 tháng 5 năm 2022, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo xin ý kiến về việc sửa đổi bổ sung Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

Tham dự Hội thảo dưới sự chủ trì của Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương, tham dự còn có Ông Nguyễn Trung Tiến – Phó Tổng cục trưởng TCTK; lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK cùng đại diện các bộ, ngành trung ương có liên quan đến chương trình điều tra thống kê quốc gia.

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu khai mạc Hội thảo

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, ngày 12/11/2021, Quốc hội khóa XV kỳ họp thứ 2 đã thông qua Luật số 01/2021/QH15 kèm theo danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia, bao gồm 230 chỉ tiêu. Để thu thập tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia được ban hành, Chương trình điều tra thống kê quốc gia cần phải được ban hành để thay thế Chương trình điều tra thống kê quốc gia theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Mục tiêu đặt ra đối với TCTK – đơn vị xây dựng Dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia cần lấy ý kiến rộng rãi và tổng hợp, tiếp thu, giải trình những ý kiến đóng góp của các đơn vị nhằm thu thập, tính toán đầy đủ các chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Tại Hội thảo, đại diện TCTK, bà Vũ Thị Thu Thủy – Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTT thống kê đã trình bày Dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia. Dự thảo Chương trình được xây dựng bao gồm 44 cuộc điều tra thống kê, trong đó có 3 cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia, 41 cuộc điều tra ở các lĩnh vực khác nhau được chia làm 7 nhóm, đáp ứng được 127 chỉ tiêu thống kê. Nhất quán phù hợp theo nguyên tắc: Đáp ứng nhu cầu thông tin của Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; đảm bảo tính phù hợp; đảm bảo tính khả thi; đảm bảo không trùng lặp; đảm bảo tính kế thừa; đáp ứng nhu cầu thông tin của Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Toàn cảnh Hội thảo

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã tích cực đưa ra những ý kiến đóng góp liên quan đến Dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

Kết luận Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của các bộ, ngành với TCTK trong việc đóng góp ý kiến cho Dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia trong suốt thời gian vừa qua. Tổng cục trưởng đề nghị phía TCTK cùng các đơn vị thuộc TCTK tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và các đơn vị liên quan rà soát, làm rõ các nội dung quan trọng trong dự thảo nhằm hoàn thiện Dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia theo chuẩn quốc tế trình Bộ Tư pháp thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành theo đúng kế hoạch đề ra./.