Hội nghị Công bố Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về công tác cán bộ và công tác quy hoạch Lãnh đạo Tổng cục Thống kê giai đoạn 2021-2026 (rà soát năm 2021)

Sáng ngày 30/12/2020, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về công tác cán bộ và công tác quy hoạch Lãnh đạo Tổng cục Thống kê giai đoạn 2021-2026 (rà soát năm 2021) do Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì. Tham dự Hội nghị có các Phó Tổng cục trưởng: Phạm Quang Vinh, Nguyễn Trung Tiến; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Thường vụ Đảng ủy cơ quan TCTK; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục; Cục trưởng 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp đóng trên địa bàn ngoài Hà Nội; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên, Trưởng ban Nữ công cơ quan TCTK và các công chức, viên chức và người lao động một số đơn vị thuộc Tổng cục.

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ công bố các Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc  điều động, bổ nhiệm có thời hạn các chức vụ: Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê đối với bà Vũ Thị Thu Thủy (Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động); Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động đối với ông Phạm Hoài Nam (Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính); Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính đối với ông Nguyễn Văn Thụy (Phó Chánh Văn phòng); Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đối với bà Phan Thị Ngọc (chuyên viên chính); Phó Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia đối với bà Nguyễn Diệu Huyền (chuyên viên chính) và Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Tổng cục Thống kê đối với ông Đặng Văn Phẩm (Trưởng phòng Phòng Tổng hợp – Thư ký). Giao nhiệm vụ phụ trách các vụ: Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê đối với ông Nguyễn Đình Khuyến (Phó Vụ trưởng), Vụ Kế hoạch tài chính đối với bà Bùi Thị Nhung (Phó Vụ trưởng).

 

Nguyễn Thị Hương Tổng cục trưởng TCTK trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới

Tại Hội nghị, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chúc mừng các đồng chí được tập thể lãnh đạo, thường vụ Đảng ủy TCTK tin tưởng, tín nhiệm bổ nhiệm, điều động, giao nhiệm vụ lần này và yêu cầu các đồng chí luôn kiên định, giữ vững lập trường, góp phần trong thành công của Tổng cục Thống kê. Bà yêu cầu các đồng chí cần nỗ lực hết mình, gắn bó và kết nối lãnh đạo với các đơn vị trong ngành cũng như ngoài ngành, bên cạnh đó thực hiện tốt các công việc cũng như giữ tinh thần đoàn kết trong nội bộ đơn vị. Trong bối cảnh hiện nay, các đồng chí cũng cần nắm bắt, đổi mới tư duy sáng tạo trong mỗi công việc và là hạt nhân lan tỏa tới những thế hệ chuyên viên, công chức do mình phụ trách.

Tổng cục trưởng TCTK  Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Khương Duy