Hội nghị Công nghệ thông tin ngành Thống kê năm 2013

Sáng 13 tháng 9 năm 2013, tại Thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị Công nghệ thông tin ngành Thống kê năm 2013. Ông Đỗ Thức  – Tổng cục trưởng TCTK – chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Bích Lâm  – Phó Tổng cục trưởng TCTK; Ông Nguyễn Văn Liệu – Phó Tổng cục trưởng TCTK; Lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan TCTK, lãnh  đạo các Cục Thống kê của 63 tỉnh/thành phố và các cán bộ công nghệ thông tin đến từ các đơn vị thuộc cơ quan TCTK,  các Cục Thống kê.

Hội nghị được nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Thống kê trong những năm vừa qua; tiếp đó là phần giới thiệu tổng quan về quy trình sản xuất số liệu gắn với Hệ thống thu thập thông tin thống kê (SSIC) và Hệ thống đầu mối trung tâm dữ liệu thống kê (SH) do đại diện nhà đầu tư NEC-MITEC trình bày; phần giới thiệu tổng quát về trang Thông tin điện tử của TCTK phiên bản mới và tính năng sử dụng PC – AXIS để lập bảng tùy biến trên trang Thông tin điện tử của TCTK do Trung tâm Tin học Thống kê khu vực 1 (COSIS 1) thuyết trình.

Phát biểu tổng kết Hội nghị  Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK, nhấn mạnh về tổng thể  nền hạ tầng công nghệ thông tin cần phải phát triển đồng bộ từ trung ương cho đến các Cục Thống kê địa phương như vậy mới tạo hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin, ngoài ra cần tập trung vào vấn đề đào tạo nhân lực cán bộ công nghệ thông tin của ngành Thống kê để tự chủ được những công nghệ mới, hiện đại.

Sau Hội nghị, chương trình tập huấn, đào tạo phần mềm SSIC cho cán bộ công nghệ thông tin của các Cục thống kê tại Trung tâm Tin học Thống kê khu vực 3 (COSIS 3) Đà Nẵng diễn ra vào chiều ngày 13 và cả ngày 14/9/2013

Toàn cảnh Hội nghị Công nghệ thông tin ngành Thống kê năm 2013

Công Hoan