Hội nghị mùa xuân Enar 2017

Từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 3 năm 2017 tại Thủ đô Washington, DC, Mỹ  Hiệp hội thống kê Mỹ (ASA) và Viện Toán học Thống kê Mỹ (IMS) tổ chức Hội nghị mùa xuân Enar 2017. Hội nghị tổ chức một chương trình khóa học ngắn hạn, bao gồm các chủ đề: Khoa học dữ liệu lớn (Big Data), bộ gen, các thử nghiệm lâm sàng, hình ảnh thần kinh, chỉ thị sinh học, chính sách y tế, hồ sơ y tế điện tử, sinh thái và dịch tễ học. Ngoài ra Hội nghị nghe các bài trình bày của các chuyên gia nổi tiếng đến từ các học viện, chính phủ, gồm các chủ đề, như: Phương pháp Bayesian trong phát triển thuốc, thiết kế thử nghiệm y học cá nhân, phân tích các dữ liệu hình ảnh não, khoa học dữ liệu và hiệu suất cao trong tính toán thống kê, thử nghiệm ban đầu giai đoạn lâm sàng, đồ họa cho các dữ liệu thử nghiệm lâm sàng và các phần mềm ứng dụng cho nhóm tuần tự và thiết kế thích nghi, mô hình Bayes và phân tích và các vấn đề đa dạng khác.

Hội nghị quy tụ các nhà nghiên cứu và các học viên từ các học viện, y, bác sỹ, đại diện cho các cơ quan thống kê quốc gia, Chính phủ, các bộ/ngành đăng ký tham dự.

Mạnh Hùng (dịch)

Nguồn: https://www.enar.org/meetings/spring2017/index.cfm