Hội nghị ngày quốc tế Thống kê lần thứ 11 (ISDC 11)

Hội nghị ngày quốc tế Thống kê lần thứ 11 (ISDC 11) được tổ chức vào ngày 03-07 tháng 10 năm 2018 tại khách sạn Kefaluka Bodrum của Thổ Nhĩ Kì. Đây là ngày của các nhà thống kê, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, học giả, sinh viên và học viên đến từ mọi nơi trên thế giới để giới thiệu và chia sẻ các hoạt động nghiên cứu của mình. Hội nghị này tạo cơ hội cho mọi người trao đổi ý kiến và thảo luận các vấn đề lý thuyết và thực tiễn mới trong lĩnh vực của họ. Bên cạnh đó thiết lập các mối quan hệ hợp tác với các đối tác toàn cầu trong tương lai.

Người tham dự sẽ có những lợi ích sau:

– Kết nối với các nhà nghiên cứu và khám phá các cơ hội trong và ngoài lĩnh vực;

– Những ý kiến của bạn sẽ được tiếp tục hoàn thiện và phát triển thông qua thảo luận và phản hồi từ những người có kinh nghiệm;

– Có cơ hội được xuất bản những đóng góp trên tạp chí;

– Có cơ hội nhận giải thưởng.

Một số chủ đề nghiên cứu như: Dữ liệu bảng; phân tích mô hình dữ liệu; thu thập dữ liệu; lý thuyết độ tin cậy; phương pháp thử mẫu; ứng dụng thống kê; thống kê đa biến; chuỗi thời gian…

Thông tin chi tiết: http://igs2018.mu.edu.tr/en

NKD (lược dịch)

Nguồn: http://igs2018.mu.edu.tr/en