Hội nghị quốc tế của Viện Thống kê Toán học về thống kê và khoa học dữ liệu (ICSDS) năm 2023

Để đáp lại lời kêu gọi từ Báo cáo khảo sát của Viện Thống kê Toán học (Institute for Mathematical Statistics – IMS) năm 2021 và nhằm mở rộng thành viên từ các lĩnh vực khoa học dữ liệu mới nổi, các nhóm ít được đại diện và các nhóm từ các khu vực bên ngoài Bắc Mỹ, IMS đã tổ chức Hội nghị quốc tế hàng năm về Thống kê và Khoa học dữ liệu (ICSDS).

Mục tiêu của ICSDS là tập hợp các nhà nghiên cứu về thống kê và khoa học dữ liệu từ các học viện, các tổ chức và chính phủ trong một môi trường khuyến khích trao đổi ý tưởng về sự phát triển của thống kê hiện đại, học máy, lý thuyết, phương pháp và ứng dụng trong khoa học dữ liệu .

Tiếp nối thành công của ICSDS 2022 tại Florence Ý, ngày 13-16 tháng 12. 2022 , ICSDS 2023 dự kiến ​​sẽ được tổ chức vào ngày 18-21 tháng 12 tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Hội nghị vẫn sẽ có cuộc thi trao giải bài báo dành cho sinh viên, bên cạnh các phiên họp toàn thể và các phiên mời, đóng góp và áp phích. Các nhà nghiên cứu trẻ được khuyến khích tham gia vì một phần của các phiên được mời sẽ dành riêng cho các nhà nghiên cứu trẻ.

 Để biết thêm thông tin chi tiết, xem tại: https://sites.google.com/view/icsds2023

Phạm Hạnh (dịch)

Nguồn: https://sites.google.com/view/icsds2023