Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo của Đảng ủy Tổng cục Thống kê (TCTK) đối với các cấp ủy cơ sở, đánh giá sự phối hợp của Đảng ủy và Lãnh đạo TCTK trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng đồng thời rút ra bài học kịnh nghiệm về những thành công, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác Đảng trong năm 2020, chiều ngày 3/2/2021, tại Hà Nội, Đảng bộ TCTK đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự Hội nghị có Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến; Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, cấp ủy Đảng bộ bộ phận và các Chi bộ trong Đảng bộ TCTK; Thủ trưởng các đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn TP.Hà Nội; đại diện Công đoàn, đoàn Thanh niên cơ quan TCTK và các Đảng viên ưu tú thuộc Đảng bộ TCTK.

Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực công tác, các cấp ủy Đảng, Đảng bộ TCTK đã lãnh đạo các chi bộ, Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể quần chúng, cùng toàn thể công chức, viên chức, đảng viên trong cơ quan triển khai các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao và chủ động tổ chức thực hiện công việc theo đúng kế hoạch, nội dung và đạt kết quả theo kế hoạch đề ra qua đó góp phần nâng cao vị thế của ngành Thống kê.

Trong năm, TCTK đã thực hiện tốt công tác đảm bảo thông tin, tham vấn kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chỉnh phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành như: TCTK đã xây dựng và cập nhật liên tục kịch bản tăng trưởng kinh tế từng quý, cả năm 2020 và theo diễn biến của đại dịch Covid-19 với các giải pháp cụ thể báo cáo Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ làm căn cứ trong chỉ đạo, điều hành nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng cao nhất trong năm 2020; Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê ngày càng mở rộng và hiệu quả trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất thông tin Thống kê.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến phát biểu tại Hội nghị

Công tác đảng nói chung và sinh hoạt đảng nói riêng tại các đảng bộ, chi bộ đảm bảo theo đúng Điều lệ Đảng. Nghiêm túc quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận và các chỉ đạo của cấp trên. Chú trọng công tác củng cố cơ sở đảng, phát triển đảng viên. Kiện toàn cấp ủy, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ được tiến hành chặt chẽ theo quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên đã đi vào nền nếp; công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh có nhiều hoạt động tích cực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các đơn vị được triển khai nghiêm túc.

Năm 2020, kết quả đánh giá và phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên của Đảng bộ, có 95,2% số chi bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”;  234 đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 46 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Số đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đạt 97,5%.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Đảng bộ chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị trước tình hình dịch bệnh Covid 19 còn diễn biến phức tạp; Xây dựng đội ngũ đảng viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tác phong chuyên nghiệp và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; Xây dựng tập thể Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và phát triển.

Mục tiêu chủ yếu năm 2021, tham gia đầy đủ, đúng thành phần tại các buổi học tập Nghị quyết, các đợt học tập do Đảng ủy cấp trên triệu tập. 90% tổ chức đảng trở lên đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ“, trong đó 20% tổ chức đảng đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ“; 90% đảng viên trở lên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ“, trong đó 20% đảng viên đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ“. Các chi bộ đảm bảo sinh hoạt định kỳ hàng tháng, phấn đấu sinh hoạt chuyên đề 3-4 cuộc/năm. Phát hiện và bồi dưỡng, kết nạp từ 8 quần chúng ưu tú trở lên vào hàng ngũ của Đảng. Để thực hiện phương hướng và các mục tiêu, Đảng bộ cũng đã đưa ra 5 nhiệm vụ, giải pháp năm 20021.

Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Văn Tuyên công bố các quyết định

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các tham luận, thảo luận đóng góp ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị tại các Chi bộ thuộc Đảng bộ TCTK. Nghe công bố các quyết định đổi tên 3 chi bộ, giải thể 1 chi bộ, thành lập mới 1 đảng bộ bộ phận và chuyển 1 đảng bộ bộ phận thành chi bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến nhấn mạnh, năm 2020 là năm đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hoạt động của TCTK với việc chuyển giao thế hệ người đứng đầu TCTK và triển khai nhiều nhiệm vụ kể cả nhiệm vụ đột xuất. Dịch Covid-19 đặt áp lực lớn cho ngành song với những kết quả ngành TCTK đã đạt được trong năm 2020 là rất quan trọng.

Nhân dịp này, Đảng bộ TCTK đã tuyên dương và trao bằng khen cho các chi bộ và đảng viên đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương đã ghi nhận và biểu dương những thành tích công tác Đảng ủy đạt được trong năm 2020. Bước sang năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp và thiên tại cùng với đó công tác ngành TCTK cũng có những biến động trong sắp xếp tổ chức do đó công tác Đảng cũng có những biến động. Vì vậy, năm 2021 TCTK phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với kết quả cao nhất. Tăng cường phối hợp liên kết, chia sẻ, hợp tác, chủ động khai thác các nguồn lực sẵn có trong TCTK và nguồn lực từ bên ngoài. Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương  yêu cầu mỗi Đảng viên, viên chức cần thay đổi cách nghĩ, cách làm và ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi quy trình thực hiện công việc để hoàn thành tốt công việc đã đề ra năm 2021 của ngành và của Đảng bộ TCTK.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 đã thành công tốt đẹp. Các phương hướng, nhiệm vụ của năm 2021 đã được toàn Hội nghị thống nhất thông qua./.

Nguồn: http://consosukien.vn/