Hội nghị về ước lượng khu vực nhỏ năm 2018

Hội nghị về ước lượng khu vực nhỏ (Small Area Estimation – SAE) năm 2018 do Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc tổ chức từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6 năm 2018 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Phương pháp SAE cho phép ước lượng một cách đáng tin nơi cỡ mẫu quá nhỏ để có thể áp dụng kỹ thuật ước lượng trực tiếp. SAE2018 là sự tiếp nối của một loạt các Hội nghị quốc tế về ước lượng khu vực nhỏ được tổ chức hàng năm trong những năm gần đây (năm 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 và 2017). Hội nghị này sẽ cung cấp cho các nhà nghiên cứu và các học viên từ khắp nơi trên thế giới một nền tảng tốt để trao đổi thông tin và kiến ​​thức hoặc để tìm hiểu về các kỹ thuật ước lượng nhỏ. Không giống như các hội nghị SAE trước đây, hội nghị lần này nhấn mạnh đến sự hợp tác giữa các nhà nghiên cứu làm việc về các chủ đề khác nhau trong lý thuyết thống kê và thực hành để tăng cường hơn nữa lĩnh vực ước lượng khu vực nhỏ. Hội nghị sẽ có các bài thuyết trình chính của các giáo sư James O. Berger, Malay Ghosh và JNK Rao.

Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới và chưa bao giờ tổ chức một hội nghị quốc tế liên quan đến ước lượng khu vực nhỏ. Tuy nhiên, với 34 tỉnh và 1357 quận ở Trung Quốc đại lục, các kỹ thuật của SAE sẽ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế – xã hội. Quy mô Hội nghị lần này sẽ lớn hơn so với các Hội nghị SAE trước đây, bao gồm các phiên họp về thống kê chung và các cuộc điều tra mẫu.

Để biết thêm chi tiết về chương trình Hội nghị, truy cập địa chỉ: http://www.sae2018.com

Lan Phương (lược dịch)

Nguồn: https://www.sae2018.com/aims