Hội thảo Dự thảo Thông tư quy định danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê

Ngày 8 tháng 12 năm 2016, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội thảo Dự thảo Thông tư quy định danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê. Việc tổ chức Hội thảo cũng như xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư là nhằm thực hiện Luật Thống kê 2015, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê này. Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng chủ trì hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê.

Thay mặt cho đơn vị soạn thảo, ông Trần Tuấn Hưng, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin trình bày dự thảo Thông tư quy định danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê. Dự thảo Thông tư đề cập tới một số nội dung chính, gồm: (1) Sự cần thiết xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê; (2) Các nguyên tắc xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê; (3) Quá trình xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê; (4) Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê (gồm 146 chỉ tiêu thuộc 21 lĩnh vực).

Hội thảo dành phần lớn thời gian để các đại biểu tham dự thảo luận, góp ý cho các nội dung dự thảo của Thông tư. Các đại biểu tham dự Hội thảo cơ bản đồng ý với các nguyên tắc xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê đã được dự thảo và các nguyên tắc này là phù hợp với yêu cầu quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các ý kiến góp ý của đại biểu tham dự tập trung chủ yếu vào một số vấn đề vấn đề như: các nguyên tắc xây dựng hệ thống chỉ tiêu, danh mục hệ thống chỉ tiêu ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê, đơn vị đầu mối của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu. Có thể nói các ý kiến góp ý của đại biểu là những căn cứ quan trọng cho đơn vị soạn thảo hoàn thiện các nội dung có liên quan của dự thảo Thông tư trước khi trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét và ban hành chính thức.

Kết luận Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh cho rằng Dự thảo hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đã được rà soát một vài lần nhưng hiện vẫn chưa được hoàn thiện. Ông đề nghị đơn vị soạn thảo nghiên cứu, bổ sung thêm nguyên tắc “đầy đủ”, nhưng phải cân đối với tính khả thi, đơn giản và có thể lượng hóa được của các chỉ tiêu. Các đơn vị có liên quan trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở thống nhất các nguyên tắc xây dựng hệ thống chỉ tiêu, thực hiện rà soát lại nhu cầu cũng như các chỉ tiêu đã được các đơn vị đề xuất trước đó. Quá trình rà soát, các đơn vị cần lưu ý một số vấn đề: các chỉ tiêu đã có trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia thì không đề xuất đưa vào hệ thống chỉ tiêu thống kê này; cần tăng cường sử dụng tối đa các nguồn dữ liệu hành chính sẵn có tại đơn vị và tại các Sở Kế hoạch và Đầu tư ở địa phương; phân loại các nhóm chỉ tiêu nên dựa vào các nhóm chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tránh tình trạng đề xuất các chỉ tiêu thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành khác (nhưng hiện chưa có) để đưa vào hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.

Về đơn vị đầu mối trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê sẽ phụ thuộc vào ý kiến của Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Một số hình ảnh tại Hội thảo

Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh phát biểu khai mạc và chủ trì Hội thảo

Toàn cảnh hội thảo

ĐBH