Hội thảo Hiện đại hóa Thống kê chính thức 2023

Hội thảo Hiện đại hóa Thống kê chính thức năm 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 21-22/11/2023 tại Palais des Nations, Geneva, Thụy Sĩ do Nhóm cấp cao về hiện đại hóa thống kê chính thức (HLG-MOS) chủ trì thực hiện.

Chương trình nghị sự của hội thảo sẽ bao gồm các nội dung chính sau (thời gian biểu sẽ được công bố gần ngày hội thảo):

(1) Phiên đóng góp: AI sáng tạo cho thống kê chính thức

Phiên đóng góp về AI sáng tạo cho thống kê chính thức nhằm mục đích khám phá ý nghĩa và cơ hội tiềm năng của lĩnh vực AI đang phát triển nhanh chóng này. Các tổ chức thống kê đang nghiên cứu ứng dụng AI sáng tạo hoặc phát triển các chiến lược hợp tác rộng mở về chủ đề này được mời chia sẻ tiến trình thực hiện của họ trong phiên này.

(2) Đổi mới bao trùm

Phiên Đổi mới bao trùm sẽ quy tụ các tổ chức chuyên thực hiện các sáng kiến đổi mới và hiện đại hóa trên quy mô quốc tế và khu vực để chia sẻ các dự án đang thực hiện và khám phá sự phối hợp và hợp tác tiềm năng.

(3) Các bài diễn thuyết mở

Tại phiên diễn thuyết mở, tất cả những người tham gia hội thảo đều được mời, thông qua một cuộc nói chuyện bình thường và thân mật kéo dài 5 phút, để trình bày nghiên cứu, sáng kiến, sự kiện, giải pháp hoặc câu hỏi liên quan đến hiện đại hóa và đổi mới mà họ muốn thu hút sự chú ý của cộng đồng. Thông tin thêm về phiên này sẽ được thông báo tới những người tham gia đã đăng ký.

(4) Trình bày kết quả và thành tựu đạt được của các dự án HLG-MOS 2023:

Trong phiên này nhóm HLG-MOS sẽ trình bày dự án: Đám mây thống kê chính thức; Quản trị dữ liệu cho khung tương tác; Siêu học viện hiện đại hóa thống kê chính thức.

(5) Đề xuất dự án HLG-MOS cho năm 2024

(6) Kết quả và thành tựu của Nhóm Hiện đại hóa HLG-MOS năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Nhóm cho năm 2024: Mạng tư duy bầu trời xanh; Nhóm hỗ trợ tiêu chuẩn; Nhóm Ứng dụng Khoa học Dữ liệu và Phương pháp Hiện đại; Nhóm Năng lực và Truyền thông.

(7) Kết quả của các cuộc họp chuyên gia HLG-MOS năm 2023: Học máy cho thống kê chính thức, Thu thập dữ liệu thống kê, Bảo mật dữ liệu thống kê và phổ biến cũng như truyền thông số liệu thống kê.

Ngoài ra còn có rất nhiều sự kiện bên lề như hội thảo nhóm, tọa đàm trao đổi… sẽ được tổ chức song hành.

Đối tượng mục tiêu của hội thảo là các chuyên gia, nhà quản lý và lãnh đạo trong các tổ chức thống kê làm việc về các sáng kiến hiện đại hóa và đổi mới. Điều này bao gồm các chuyên gia đã tham gia các hoạt động của HLG-MOS năm nay cũng như những người có kiến thức sâu rộng về những phát triển gần đây trong lĩnh vực này và hiểu biết về hợp tác quốc tế.

HLG MOS đặt mục tiêu mở rộng phạm vi hội thảo thường niên trong năm nay. Ngoài việc báo cáo và lập kế hoạch cho chương trình làm việc của HLG-MOS, hội thảo cũng sẽ bao gồm các phiên trong đó cộng đồng thống kê chính thức rộng rãi có thể chia sẻ các sáng kiến đang diễn ra liên quan đến hiện đại hóa và đổi mới, từ đó tạo ra sự phối hợp giữa các tổ chức và cơ hội hợp tác hơn nữa, điều này sẽ làm phong phú thêm chương trình làm việc của HLG-MOS.

HLG-MOS được thành lập bởi Văn phòng Hội nghị các nhà thống kê châu Âu (CES) vào năm 2010 để tích cực chỉ đạo việc hiện đại hóa các tổ chức thống kê. Nhiệm vụ của HLG-MOS là hợp tác làm việc để xác định các xu hướng, mối đe dọa và cơ hội trong việc hiện đại hóa các tổ chức thống kê và cung cấp nền tảng chung cho các chuyên gia phát triển các giải pháp một cách linh hoạt và kịp thời.

Đăng ký tham gia hội thảo trước ngày 10/11/2023 bằng cách điền vào mẫu đăng ký trực tuyến tại: https://indico.un.org/e/HLG2023.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn: https://unece.org/sites/default/files/2023-09/HLG2023_INF1.pdf