Hội thảo khoa học “Nhận diện kinh tế phi chính thức ở Việt Nam và những khuyến nghị chính sách”

Sáng ngày 13 tháng 12 năm 2018 tại Hà Nội, Khoa Tài chính, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nhận diện kinh tế phi chính thức ở Việt Nam và những khuyến nghị chính sách”. Mục tiêu của Hội thảo là nhằm thảo luận về các nội dung chủ yếu như: khái niệm, phạm vi của khu vực kinh tế phi chính thức; đo lường thống kê khu vực kinh tế phi chính thức; vài trò của khu vực kinh tế phi chính thức đối với nền kinh tế; và các khuyến nghị về chính sách đối với khu vực kinh tế phi chính thức.

Tham dự Hội thảo có đại diện của các bộ, ngành như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải Quan,…; các trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia kinh tế (như TS. Lê Đăng Doanh, TS. Vũ Đình Ánh, TS. Bùi Trinh,…) và các cơ quan báo chí. Về phía Tổng cục Thống kê, tham dự Hội thảo có TS. Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng; Ths. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê.

Trong khuôn khổ của Hội thảo, 6 diễn giả đã trình bày 6 báo cáo về các nội dung có liên quan đến khu vực kinh tế phi chính thức: (1) Tổng quan về khu vực kinh tế chưa được quan sát, kinh nghiệm quốc tế và thực trạng của Việt Nam (TS. Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê) do TS. Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê trình bày; (2) Kinh tế số và kinh tế phi chính thức do TS. Lê Đăng Doanh, Chuyên gia kinh tế, Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế trung ương trình bày; (3) Thực trạng kinh tế phi chính thức ở Việt Nam và những khuyến nghị chính sách do Ths. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê trình bày; (4) Ảnh hưởng của kinh tế chưa được quan sát đến hoạt động tài chính và khuyến nghị chính sách do TS. Nguyễn Viết Lợi, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính (Bộ Tài chính) trình bày; (5) Hoạt động của khu vực kinh tế phi chính thức: các hình thái và tác động do TS. Vũ Đình Ánh, Chuyên gia kinh tế, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Thị trường giá cả (Bộ Tài chính) trình bày; (6) Kinh tế ngầm – một số vấn đề đặt ra do TS. Hà Huy Tuấn, Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia trình bày.

Trên cơ sở nội dung các diễn giả cung cấp, các đại biểu tham dự đã có rất nhiều ý kiến bình luận, thảo luận về các vấn đề có liên quan tới khu vực kinh tế phi chính thức.

Tổng kết Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Công Nghiệp, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Chủ nhiệm Khoa Tài chính và TS. Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê một lần nữa nhấn mạnh vai trò của khu vực kinh tế phi chính thức đối với nền kinh tế. Do vậy, cần có các đánh giá và nghiên cứu sâu hơn cũng như đo lường thống kê đầy đủ hơn về khu vực kinh tế này. Đặc biệt, hiện nay Tổng cục Thống kê đang xây dựng Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát, TS. Nguyễn Thị Hương mong muốn các nhà khoa học, các nhà kinh tế đóng góp các ý kiến để Tổng cục Thống kê hoàn thiện nội dung của Đề án trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

TS. Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
phát biểu và trình bày tại hội thảo

TS. Lê Đăng Doanh, Chuyên gia kinh tế
trình bày tại Hội thảo

Ths. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê
trình bày tại Hội thảo

TS. Hà Huy Tuấn, Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia
trình bày tại Hội thảo

Quang cảnh Hội thảo

ĐBH