Hội thảo Khởi động Dự án “Phát triển nguồn lực thống kê mới và xây dựng năng lực về công nghệ và nguồn lực dữ liệu mới”

Sáng ngày 20/02/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức Hội thảo Khởi động Dự án JFPR TA 6856 “Phát triển nguồn lực thống kê mới và xây dựng năng lực về công nghệ và nguồn lực dữ liệu mới”, do ADB tài trợ. Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương và Ông Andrew Jeffries Giám đốc Quốc gia Cơ quan Đại diện Thường trú ADB tại Việt Nam đồng chủ trì.
Tham dự Hội thảo, về phía TCTK có Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu – Giám đốc Dự án; đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc Tổng cục. Cùng tham dự trực tiếp và trực tuyến Hội thảo có Ông Shige Watanabe, Phó Đại sứ, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, các chuyên gia ADB tại Manila (Philippines) và Việt Nam; đại diện một số bộ, ngành có liên quan.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tổng cục trưởng TCTK Việt Nam Nguyễn Thị Hương cho biết, Dự án JFPR TA 6856 do ADB tài trợ là dự án chung của khu vực do Quỹ Giảm nghèo Nhật Bản tài trợ trên cơ sở viện trợ không hoàn lại và do Ngân hàng Phát triển châu Á quản lý, hỗ trợ cho 8 quốc gia khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Dự án JFPR TA 6856 đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 1492/QĐ-BKHĐT ngày 05/9/2022. Mục đích của dự án nhằm trang bị cho các nhà hoạch định chính sách những công cụ dữ liệu cần thiết để nắm bắt kịp thời và chi tiết tác động của các khủng hoảng đối với nền kinh tế và xã hội. Dự án có vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định thông qua hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ nhằm đưa ra các giải pháp tri thức từ các công cụ dữ liệu mới và tăng cường năng lực của các quốc gia tham gia trong việc áp dụng các công cụ dữ liệu này; đồng thời hỗ trợ các quốc gia tham gia đo lường và theo dõi các lĩnh vực khác nhau của xã hội và nền kinh tế thông qua áp dụng các công cụ dữ liệu mới, từ đó ứng phó tốt hơn các cú sốc hay khủng hoảng trong tương lai.
Hội thảo khởi động Dự án JFPR TA 6856 do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ
Tổng cục trưởng TCTK Việt Nam Nguyễn Thị Hương phát biểu khai mạc Hội thảo
Với dự án này, Việt Nam sẽ tham gia các hoạt động thuộc ba lĩnh vực với các đầu ra cụ thể sau: (i) Xây dựng bản đồ cây trồng bằng công nghệ số và viễn thám; (ii) Sử dụng nguồn dữ liệu lớn làm các công cụ chính sách thay thế, trong đó tập trung thực hiện hoạt động “Sử dụng thiết bị theo dõi sức khỏe vì mục đích sức khỏe cộng đồng”; và (iii) Lập các tài khoản vệ tinh trong lĩnh vực du lịch, y tế, môi trường và kinh tế số. Tất cả các lĩnh vực trên đều nhằm góp phần nâng cao chất lượng thông tin về xã hội Việt Nam, phản ánh kịp thời tình hình kinh tế – xã hội trong bối cảnh khẩn cấp, cũng như tận dụng các nguồn lực thống kê mới, công nghệ và nguồn dữ liệu mới, phục vụ kịp thời nhu cầu thông tin của các nhà hoạch định chính sách. Bên cạnh đó, Dự án sẽ hỗ trợ quá trình ra quyết định trong lĩnh vực công và tư, hỗ trợ phân tích và nghiên cứu bằng cách cải thiện việc tiếp cận dữ liệu có chất lượng cao và đáng tin cậy hơn ở tất cả các cấp.
Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, trong những năm đầu của thập kỷ 90, ADB là tổ chức quốc tế cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật có uy tín cho Việt Nam. Tiếp nối những hỗ trợ trước của ADB, TCTK mong muốn Dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực cung cấp thông tin, dữ liệu thống kê kịp thời, đáng tin cậy hơn và chất lượng cao dựa trên công nghệ tiên tiến, nguồn lực thống kê mới nhằm tạo ra bằng chứng chính xác, kịp thời, đáp ứng nhu cầu thông tin của các nhà hoạch định chính sách, phục vụ cho việc ứng phó kịp thời với các tình hình khẩn cấp và phục vụ tốt hơn công tác hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng, để theo dõi tác động của các cú sốc đối với nền kinh tế và xã hội. TCTK cam kết sẽ phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các bộ, ngành tại Việt Nam và các chuyên gia của ADB để thực hiện thành công dự án này.
Tại Hội thảo, Ông Andrew Jeffries, Giám đốc Quốc gia Cơ quan Đại diện Thường trú ADB tại Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của dữ liệu, số liệu thống kê, là cơ sở để Việt Nam triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cấp quốc gia và cấp địa phương vì lợi ích quốc gia, vì lợi ích người dân. Ông cũng đánh giá vai trò quan trọng của TCTK với tư cách là cơ quan thống kê quốc gia trong quản lý nhà nước về thống kê. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ kỹ thuật với TCTK trong 3 lĩnh vực hợp tác của Dự án JFPR TA 6856, để góp phần nâng cao năng lực thống kê về nguồn dữ liệu và công nghệ mới, từ đó đáp ứng nhu cầu quốc gia của TCTK và các cơ quan có liên quan và đạt được có mục tiêu kế hoạch của dự án đã được đề ra. Trong quá trình thực hiện dự án, Ông mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các bộ và các cơ quan khác, cụ thể là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông cũng bày tỏ cảm ơn chân thành tới Chính phủ Nhật Bản đã tài trợ Dự án thông qua Quỹ Nhật Bản vì châu Á và Thái Bình Dương thịnh vượng và thích ứng.
Hội thảo khởi động Dự án JFPR TA 6856 do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ 1
Ông Andrew Jeffries Giám đốc Quốc gia Cơ quan Đại diện Thường trú ADB tại Việt Nam
đánh giá cao vai trò quan trọng của Tổng cục Thống kê Việt Nam
Ông Shige Watanabe, Phó Đại sứ, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, Lãnh đạo cấp cao hai quốc gia Nhật Bản và Việt Nam xác định sẽ nâng mối quan hệ hai nước lên tầm cao mới trong năm 2023, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Là nhà tài trợ số 1 của Việt Nam, Nhật Bản đã đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của Việt Nam trong những năm qua, trong đó hợp tác trong lĩnh vực thống kê đã và đang là nền tảng thiết yếu cho sự phát triển của Việt Nam. Chính phủ Nhật Bản đã đóng góp cho sự phát triển của ngành Thống kê Việt Nam từ năm 1990, nổi bật là Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cơ quan Thống kê Nhật Bản và Cơ quan Thống kê Việt Nam ký kết năm 2015; Chương trình hợp tác kỹ thuật về công nghệ thông tin cho thống kê chính thức được triển khai năm 2018. Ông tin rằng, những hỗ trợ kỹ thuật trong 3 lĩnh vực của dự án JFPR TA 6856 sẽ đáp ứng nhu cầu xã hội Việt Nam hiện tại và tin rằng sẽ giúp Việt Nam tăng cường năng lực hệ thống thống kê quốc gia. Hội thảo khởi động Dự án JFPR TA 6856 hôm nay là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản lên tầm cao mới.
Hội thảo khởi động Dự án JFPR TA 6856 do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ 2
Ông Shige Watanabe, Phó Đại sứ, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tin tưởng việc thực hiện
Dự án JFPR TA 6856 sẽ góp phần nâng quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia lên tầm cao mới 
Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe các chuyên gia của ADB trình bày về Tổng quan về Dự án JFPR TA 6856, các mục tiêu của từng Hợp phần đầu ra của Dự án; Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương chia sẻ về Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với những điểm thay đổi chính; cũng như nghe chuyên gia, đại diện các bộ, ngành đóng góp ý kiến, thảo luận về nội dung và hiệu quả của Dự án.
Phát biểu bế mạc Hội thảo, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương đề nghị tất cả các Hợp phần của TCTK phối hợp chặt chẽ với các đầu mối Hợp phần của ADB, các Bộ, ngành liên quan trong triển khai các hoạt động của Dự án. Với tinh thần hợp tác cao, cam kết mạnh mẽ, sự phối hợp tốt giữa các bên liên quan, Tổng cục trưởng tin tưởng TCTK và ADB sẽ triển khai tốt các hoạt động của dự án để đạt được các mục tiêu đã đề ra.