Hội thảo người dùng tin điều tra dân số giữa kỳ

Ngày 19/12/2012, tại KS Khăn quàng đỏ, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tổ chức hội thảo “Người dùng tin điều tra dân số giữa kỳ”. Tới dự hội nghị có ông Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng TCTK, bà Trần Thị Vân, Trợ lý trưởng đại diện UNFPA tại ViệtNam, ngoài ra có đại diện các Bộ, ngành, các đơn vị thuộc TCTK, đại diện 15 Cục Thống kê địa phương, các Viện nghiên cứu… Các cơ quan thông tấn báo chí cũng đến dự để đưa tin về hội nghị.

Hội nghị nhằm tìm hiểu nhu cầu của người sử dụng thông tin về dân số và các chỉ tiêu nhân khẩu học quan trọng. Sau khi nghe Vụ Dân số và Lao động trình bày nội dung, lộ trình thực hiện cuộc điều tra giữa kỳ năm 2014, hội nghị đã dành thời gian lớn để thảo luận, các đại biểu tham dự chia làm 3 nhóm đóng góp ý kiến xoay quanh 6 nội dung: (1) Thống nhất các chỉ tiêu cần đưa vào cuộc điều tra; (2) Các hộ thuộc khu vực công an, quân đội cho vào cuộc điều tra có phù hợp không; (3) Quy mô mẫu điều tra với các chỉ tiêu có phù hợp không; (4) Phương pháp điều tra; (5) Phiếu điều tra: cuộc điều tra sử dụng 2 loại phiếu ngắn và dài có phù hợp không khi năm 2014 có cuộc điều tra lao động, việc làm tiến hành hàng tháng và báo cáo hàng quý; (6) Các thông tin dự kiến công bố có đáp ứng được yêu cầu của người dùng tin không.

Kết thúc hội nghị, TS. Nguyễn Bích Lâm đánh giá cao ý kiến đóng góp của các quý vị đại biểu, tất cả những ý kiến đóng góp đó sẽ được lãnh đạo TCTK, cũng như Vụ Dân số và Lao động xem xét, cân nhắc để đưa vào nội dung của cuộc điều tra giữa kỳ năm 2014.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

L.P